Agrohemija

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Agrohemija


  Semestar: 3
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razumije hemiju biogenih elemenata u zemljištu - Uputi farmera i druga zainteresovana lica o postupku uzimanja uzorka zemljišta za potrebe agrohemijske analize - Protumači rezultate agrohemijske analize zemljišta - Ukratko opiše tehnologiju proizvodnje, hemijske i fizičke osobine najčešće korišćenih đubriva - Opiše postupak kontrole kvaliteta đubriva - Razumije promjene oblika hranljivih elemenata iz đubriva u zemljištu - Izračuna doze djubriva na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta i specifičnosti kulture - Pripremi plan đubrenja (vrijeme i raspored đubrenja, način đubrenja) - Poznaje principe ekonomične proizvodnje i zaštite životne sredine.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Topalović Ana4x1
30B+22S+27P

2x (2B+2S)
30B+22S+27P
Lekić Daliborka

2x (2B+2S)
30B+22S+27P
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE

05.02.2018 Biotehnički fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018.GODINE

DETALJNIJE

15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE

14.12.2017 Biotehnički fakultet

Održana humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE

28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE