Agrohemija

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Agrohemija


  Semestar: 3
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4+0+2
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - Razumije hemiju biogenih elemenata u zemljištu - Uputi farmera i druga zainteresovana lica o postupku uzimanja uzorka zemljišta za potrebe agrohemijske analize - Protumači rezultate agrohemijske analize zemljišta - Ukratko opiše tehnologiju proizvodnje, hemijske i fizičke osobine najčešće korišćenih đubriva - Opiše postupak kontrole kvaliteta đubriva - Razumije promjene oblika hranljivih elemenata iz đubriva u zemljištu - Izračuna doze djubriva na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta i specifičnosti kulture - Pripremi plan đubrenja (vrijeme i raspored đubrenja, način đubrenja) - Poznaje principe ekonomične proizvodnje i zaštite životne sredine.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Topalović Ana4x1
30B+22S+27P

2x (2B+2S)
30B+22S+27P
Lekić Daliborka

2x (2B+2S)
30B+22S+27P
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA, 2018 /2019

DETALJNIJE

22.06.2018 Biotehnički fakultet

Konkurs za upis studenata 25 i 26 jun

DETALJNIJE

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE