Ratarstvo

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Ratarstvo


  Semestar: 4
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  - primjenjuju i kombimuju različite sisteme biljne proizvodnje, - primjenjuju odgovarajuće agrotehničke mjere kao odgovor na se izraženije uticaje klimatskih promjena (navodnjavanje, ishrana biljaka, sistemi obrade zemljišta, sjetva otpornih kultivara), - prepoznaju značaj pravilnog upravljanja neobnovljivim prirodnim resursima u uslovima intenzivne proizvodnje, - odrede optimalni rok sjetve/sadnje i potrebnu količinu sjemena/rasada, - odrede optimalni rok žetve u zavisnositi od cilja uzgoja pojedine kulture, - primijene odgovarjuće tehnološke postupke u proizvodnji, berbi, doradi i skladištenju ratarskih kultura, - primjenjuju principe dobre poljoprivredne prakse, - prezentuju i prenose stečena znanja, - samostalno organizuju ratarsku proizvodnju na vlastitim farmama

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovović Zoran4x1
31B+18S+17P
1x1
31B+18S+17P
1x (2B+1S)
31B+18S+17P
Obradović Radonja

1x (2B+1S)
31B+18S+17P
Vijesti sa fakulteta   >>>

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

BTF domaćin 11. Međunarodnog naučnog studentskog simpozijuma IURS

DETALJNIJE

11.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentska anketa za studijsku 2017/2018 godinu

DETALJNIJE

04.04.2018 Biotehnički fakultet

Mobilnost na BTF nezaboravno iskustvo

DETALJNIJE

30.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za radionice za istraživače u oblasti molekularne biologije

DETALJNIJE

27.03.2018 Biotehnički fakultet

U EBSCO bazi veliko interesovanje za radove iz časopisa Poljoprivreda i šumarstvo

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

18.04.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Njemačka Fondacija Konrad Adenauer dodjeljuje stipendije

DETALJNIJE

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE