Krmno bilje

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Krmno bilje


  Semestar: 5
  ECTS: 5.5
  Status: O
  Fond: 3+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student je osposobljen: • Za prikupljanje podataka i definisanje pogodnosti prirodnih uslova za proizvodnju važnijih biljaka za ishranu stoke, kao i da utvrdi odgovarajuću tehnologiju za njihovo gajenje i iskorišćavanje. Imajući u vidu da je na stočarstvu „Proizvodnja krmnog bilja“ jedini predmet iz oblasti biljne proizvodnje, nastavnim programom su u neophodnom obimu obuhvaćene i oblasti prirodnih uslova za proizvodnju krmnog bilja (zemljište i klima) • Stečeno znanje primjenjuje u praksi planiranjem vrste i obima proizvodnje krmnog bilja, u cilju postizanja boljih proizvodnih rezultata . • Da ukazuje na potrebu promjene u shvatanju značaja ishrane u stočarskoj proizvodnji i kritički ocijeni nedostatke koji je karakterišu. • Da analizira i utvrdi uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da rezultate prezentira u potrebnom obimu i formi. • Za odabiranje proizvodnog programa koji će na najbolji način valorizovati date prirodne uslove i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. • Da moze samostalno planirati, organizovati i rukovoditi proizvodnjom stočne hrane na farmi, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina, kao osnove za stručno usavršavanje

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dubljević Radisav3x1
28B+21S+10P
1x1
28B+21S+10P
1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Obradović Radonja

1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA, 2018 /2019

DETALJNIJE

22.06.2018 Biotehnički fakultet

Konkurs za upis studenata 25 i 26 jun

DETALJNIJE

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE