Krmno bilje

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Krmno bilje


  Semestar: 5
  ECTS: 5.5
  Status: O
  Fond: 3+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student je osposobljen: • Za prikupljanje podataka i definisanje pogodnosti prirodnih uslova za proizvodnju važnijih biljaka za ishranu stoke, kao i da utvrdi odgovarajuću tehnologiju za njihovo gajenje i iskorišćavanje. Imajući u vidu da je na stočarstvu „Proizvodnja krmnog bilja“ jedini predmet iz oblasti biljne proizvodnje, nastavnim programom su u neophodnom obimu obuhvaćene i oblasti prirodnih uslova za proizvodnju krmnog bilja (zemljište i klima) • Stečeno znanje primjenjuje u praksi planiranjem vrste i obima proizvodnje krmnog bilja, u cilju postizanja boljih proizvodnih rezultata . • Da ukazuje na potrebu promjene u shvatanju značaja ishrane u stočarskoj proizvodnji i kritički ocijeni nedostatke koji je karakterišu. • Da analizira i utvrdi uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da rezultate prezentira u potrebnom obimu i formi. • Za odabiranje proizvodnog programa koji će na najbolji način valorizovati date prirodne uslove i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. • Da moze samostalno planirati, organizovati i rukovoditi proizvodnjom stočne hrane na farmi, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina, kao osnove za stručno usavršavanje

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dubljević Radisav3x1
28B+21S+10P
1x1
28B+21S+10P
1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Obradović Radonja

1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Vijesti sa fakulteta   >>>

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE

28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE

13.11.2017 Biotehnički fakultet

Mobilnom aplikacijom protiv komaraca

DETALJNIJE

08.11.2017 Biotehnički fakultet

Karijerni centar Univerziteta Crne Gore organizuje drugu po redu radionicu, pod nazivom "Traženje posla"

DETALJNIJE

02.11.2017 Biotehnički fakultet

Prezentacija rezultata projekta LOVCEN

DETALJNIJE

02.10.2017 Biotehnički fakultet

Konkurs za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini  

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.12.2017 Rektorat

Senat formirao Sud časti i imenovao Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

06.12.2017 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Čangša Univerziteta nauke i tehnologije

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za radnu praksu u okviru programa mobilnosti za studente sa invaliditetom - Trans2Work projekat

DETALJNIJE

12.12.2017 Centar za međunarodnu saradnju

Poziv za istraživačke stipendije u oblasti društvenih nauka

DETALJNIJE

12.12.2017 Institut Konfucije

Popović: Priroda je moja akademija nauka i umjetnosti

DETALJNIJE

11.12.2017 Ekonomski fakultet

Potpisan Sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Banja Luci

DETALJNIJE