Krmno bilje

 


 •   Biljna proizvodnja

 • Krmno bilje


  Semestar: 5
  ECTS: 5.5
  Status: O
  Fond: 3+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon položenog ispita student je osposobljen: • Za prikupljanje podataka i definisanje pogodnosti prirodnih uslova za proizvodnju važnijih biljaka za ishranu stoke, kao i da utvrdi odgovarajuću tehnologiju za njihovo gajenje i iskorišćavanje. Imajući u vidu da je na stočarstvu „Proizvodnja krmnog bilja“ jedini predmet iz oblasti biljne proizvodnje, nastavnim programom su u neophodnom obimu obuhvaćene i oblasti prirodnih uslova za proizvodnju krmnog bilja (zemljište i klima) • Stečeno znanje primjenjuje u praksi planiranjem vrste i obima proizvodnje krmnog bilja, u cilju postizanja boljih proizvodnih rezultata . • Da ukazuje na potrebu promjene u shvatanju značaja ishrane u stočarskoj proizvodnji i kritički ocijeni nedostatke koji je karakterišu. • Da analizira i utvrdi uticaj tehnoloških i organizacionih promjena na proizvodne rezultate i da rezultate prezentira u potrebnom obimu i formi. • Za odabiranje proizvodnog programa koji će na najbolji način valorizovati date prirodne uslove i preporučiti odgovarajuća tehnološka rješenja. • Da moze samostalno planirati, organizovati i rukovoditi proizvodnjom stočne hrane na farmi, uz potrebu stalnog praćenja tehnoloških i organizacionih novina, kao osnove za stručno usavršavanje

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Dubljević Radisav3x1
28B+21S+10P
1x1
28B+21S+10P
1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Obradović Radonja

1x (2B+1S)
28B+21S+10P
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE

05.02.2018 Biotehnički fakultet

RASPORED PREDAVANJA ZA LJETNI SEMESTAR 2017/2018.GODINE

DETALJNIJE

15.12.2017 Biotehnički fakultet

Igor Pajović-dobitnik nagrade za najuspješnijeg naučnika

DETALJNIJE

14.12.2017 Biotehnički fakultet

Održana humanitarna akcija studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

06.12.2017 Biotehnički fakultet

Studenti Biotehničkog fakulteta spremni za sopstveni biznis

DETALJNIJE

28.11.2017 Biotehnički fakultet

Prvi međunarodni Kongres zaštite bilja u Mediteranskom agrosistemu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Počelo antropološko dijagnostifikovanje studenta Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

23.02.2018 Rektorat

Crnogorski jezik dobio potvrdu lingvističke prepoznatljivosti

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE