Ovčarstvo i kozarstvo

 


 •   Stočarstvo

 • Ovčarstvo i kozarstvo


  Semestar: 6
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepozna i preporuči odgovarajuće rase ovaca ili koza namijenjene za proizvodnju mesa, mlijeka i vune ili rase kombinovanih proizvodnih svojstava, • Objasni i primijeni sve tehnološke postupke tokom proizvodnog ciklusa ovaca ili koza, • Izabere odgovarajuću metodu selekcije i odgajivanja, te pravac proizvodnje u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. • Napravi plan parenja, plan ishrane po pojednim kategorijama (ovce, ovnovi, pomladak), • Sprovoditi kontrolu osnovnih proizvodnih osobina (mliječnosti, proizvodnje mesa ili vune), • Objasni i da preporuke za tehnološke normative u pogledu organizacije i projektovanje objekata za držanje ovaca.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Božidarka4x1
2B+9S+3P


Radonjić Dušica
1x1
2B+9S+3P
1x1
2B+9S+3P
Vijesti sa fakulteta   >>>

16.03.2018 Biotehnički fakultet

Poziv za kurseve na temu životne sredine

DETALJNIJE

12.03.2018 Biotehnički fakultet

Konferencija BILJNE BIOLOGIJE u organizaciji društva za Fiziologiju biljaka Beograd jun 2018

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

Takmičenje za biznis ideje Evropskog instituta za tehnologiju i inovacije

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

CIHEAM - Međunarodne master studije iz genetike i biotehnologije u hortikulturi 2018-2019

DETALJNIJE

02.03.2018 Biotehnički fakultet

FIRST ANNOUNCEMENT - INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ANIMAL SCIENCE 2018

DETALJNIJE

08.02.2018 Biotehnički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE