Ovčarstvo i kozarstvo

 


 •   Stočarstvo

 • Ovčarstvo i kozarstvo


  Semestar: 6
  ECTS: 7
  Status: O
  Fond: 4+1+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepozna i preporuči odgovarajuće rase ovaca ili koza namijenjene za proizvodnju mesa, mlijeka i vune ili rase kombinovanih proizvodnih svojstava, • Objasni i primijeni sve tehnološke postupke tokom proizvodnog ciklusa ovaca ili koza, • Izabere odgovarajuću metodu selekcije i odgajivanja, te pravac proizvodnje u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. • Napravi plan parenja, plan ishrane po pojednim kategorijama (ovce, ovnovi, pomladak), • Sprovoditi kontrolu osnovnih proizvodnih osobina (mliječnosti, proizvodnje mesa ili vune), • Objasni i da preporuke za tehnološke normative u pogledu organizacije i projektovanje objekata za držanje ovaca.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Božidarka4x1
2B+9S+3P


Radonjić Dušica
1x1
2B+9S+3P
1x1
2B+9S+3P
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Biotehnički fakultet

KRAJNJI ROK ZA UPLATU ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018. GODINE

DETALJNIJE

03.05.2018 Biotehnički fakultet

Informator 2018/19. godine za buduće studente

DETALJNIJE

25.04.2018 Biotehnički fakultet

Predstavljeni studijski programi Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Antropometrijsko mjerenje studenata Biotehničkog fakulteta

DETALJNIJE

23.04.2018 Biotehnički fakultet

Dan otvorenih vrata 24. april

DETALJNIJE

12.04.2018 Biotehnički fakultet

Studentkinja BTF-a Mirela Mekić ide na usavršavanje u Njemačku

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

14.06.2018 Rektorat

Rektor Univerziteta Crne Gore otvorio MECO konferenciju

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje juniorske košarkaške reprezentacije Crne Gore

DETALJNIJE

18.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nova imena iz svijeta nauke na CSA konferenciji

DETALJNIJE

15.06.2018 Karijerni centar

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

14.06.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za nagrade u okviru programa L'Oreai-UNESCO za žene u nauci

DETALJNIJE