Mikrobiologija


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tiodorović Jelka3x1
63B+1S+7P


Pajović Igor

1x4
63B+1S+7P