Praktična nastava I


Semestar: 1
ECTS: 3
Status: O
Fond: 0+0+4
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukazić Ljudmila

4x1
20B+2S
Jaćimović Vučeta

2x1
20B+2S
Popović Ranko

2x1
20B+2S