Geodezija

 


 •   Arhitektura

 • Geodezija


  Semestar: 5
  ECTS: 1.6
  Status: O
  Fond: 1+0+1
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Očekuje se da student, nakon položenog ispita Geodezija: 1. poseduje osnovna znanja o primeni različitih tehnologija prostornog prikupljanja podataka; 2. sposoban je da primeni kartografsku interpretaciju prostornih formi u različitim projekcijama; 3. poseduje osnovna znanja o primeni geodetskih podloga u urbanističkom projektovanju i planiranju; 4. razumije primenu inženjerske geodezije u postupcima prenošenja projektovane geometrije na teren; 5. poseduje osnovna znanja o primeni savremenih geodetskih tehnologija za potrebe arhitektonskog i urbanističkog projektovanja.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đurović Radovan1x1
20B+23S+11P
1x (1B+1S)
20B+23S+11P

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Rad profesorice Perović u monografiji Springera  

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Studenti Arhitektonskog fakulteta na Arhitektonskom studentskom kongresu ASK 2018.

DETALJNIJE

02.05.2018 Arhitektonski fakultet

AKTIVNOSTI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE na sajmu SPACE

DETALJNIJE

01.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspjeh studenata Arhitektonskog fakulteta u okviru Dana inženjera

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE