Sintezni projekat VI - završni rad

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sinezni projekat VI – diplomski rad 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Veljko2x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Mitrović Ratko0.86x1
25B+6S+16P


Lazarevski Dušan0.86x1
25B+6S+16P
2.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Stamatović-Vučković Slavica0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Alihodžić Rifat0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
26B+6S+16P

Komatina Dragan0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Lalošević Ilija0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Radović Goran0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Bojović Marija
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Rajković Irena
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Alihodžić-Jašarović Ema
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Ašanin Aleksandar
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Marija Ćaćić
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Rovčanin Gordana
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Vijesti sa fakulteta   >>>

06.02.2018 Arhitektonski fakultet

Doc.dr Svetlana K. Perović jedan od autora knjige u izdanju Springera

DETALJNIJE

28.01.2018 Arhitektonski fakultet

Saradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici i Arhitektonskog fakulteta u Ljubljani

DETALJNIJE

24.01.2018 Arhitektonski fakultet

Sastanak danskog arhitekte Prof. Jana Gela sa dekanom Arhitektonskog fakulteta

DETALJNIJE

20.01.2018 Arhitektonski fakultet

Međunarodni konkurs za koncept i sadržaj crnogorske postavke na 16. međunarodnom Bijenalu arhitekture u Veneciji 2018.

DETALJNIJE

29.12.2017 Arhitektonski fakultet

Posjeta Ministra održivog razvoja i turizma Arhitektonskom fakultetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar informacionog sistema

Skraćeni link na ličnu stranicu na web portalu UCG

DETALJNIJE

22.02.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Konkurs za trogodišnje PhD grantove

DETALJNIJE