Sintezni projekat VI - završni rad

   • Ishodi učenja:
    Očekuje se da student, nakon položenog ispita Sinezni projekat VI – diplomski rad 1. Adekvatno primjenjuje teorijske i praktične aspekte arhitekture, urbanizma i arhitektonsko-urbanističkog projektovanja i planiranja; 2. Poznaje i primjenjuje istraživačke metode i tehnike za izradu projekata različite tipologije i namjene; 3. Adekvatno primjenjuje znanja iz konstruktivnog i strukturalnog sklopa, strategija zaštite životne sredine i regulativne – pravne zahtjeve koji se odnose na projektovanje i izgradnju kompletnog arhitektonskog projekta i urbanističkog plana; 4. Analizira, tumači i vrjednuje prostorno urbanističke i arhitektonsko - građevinske planove koji su povezani sa projektovanjem i građenjem objekata; 5. Poznaje uticaje objekata na životnu sredinu i premise održivog projektovanja; 6. Je sposoban da izradi arhitektonski projekat različite tipologije i namjene koji ispunjava tehničke i estetske zahtjeve projektnog programa.

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Veljko2x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Mitrović Ratko0.86x1
25B+6S+16P


Lazarevski Dušan0.86x1
25B+6S+16P
2.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Stamatović-Vučković Slavica0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Alihodžić Rifat0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
26B+6S+16P

Komatina Dragan0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Lalošević Ilija0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Radović Goran0.86x1
25B+6S+16P
1x (5B+4S)
25B+6S+16P

Bojović Marija
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Rajković Irena
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Alihodžić-Jašarović Ema
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Ašanin Aleksandar
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Marija Ćaćić
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Rovčanin Gordana
0.57x (5B+4S)
25B+6S+16P

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Arhitektonski fakultet

Donijet Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija

DETALJNIJE

08.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspješno realizovano više aktivnosti Arhitektonskog fakulteta na sajmu SPACE

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Rad profesorice Perović u monografiji Springera  

DETALJNIJE

03.05.2018 Arhitektonski fakultet

Studenti Arhitektonskog fakulteta na Arhitektonskom studentskom kongresu ASK 2018.

DETALJNIJE

02.05.2018 Arhitektonski fakultet

AKTIVNOSTI ARHITEKTONSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE na sajmu SPACE

DETALJNIJE

01.05.2018 Arhitektonski fakultet

Uspjeh studenata Arhitektonskog fakulteta u okviru Dana inženjera

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

18.05.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Aplikacije za AmCham stipendije otvorene

DETALJNIJE

18.05.2018 Karijerni centar

Stručne prakse za studente dostupne u kompaniji „BD Electronics“ sa Malte

DETALJNIJE