Javne finansije

 


 •   Politikologija

 • Javne finansije


  Semestar: 4
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Student će nakon položenog ispita moći da: - definiše, prepozna i opiše sistem javnih finansija i osnovne institucije javnih finansija kao što su porezi i budžet; - definiše, grupiše i navede obilježja javnih prihoda, opiše genezu pojedinih javnih prihoda, posebno poreza kao najvažnijeg javnog prihoda savremenih država; - objasni osnovne elemente poreskog prava savremenih država, ciljeve, efekte poreza, poresku terminologiju, poreske principe, dvostruko oporezivanje, izbjegavanje plaćanja poreza kao i ostala pitanja poreskog prava i njihovu primjenu u praksi; - prepozna i definiše ključne elemente pojedinih poreskih oblika (npr. porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodatu vrijednost, porez na imovinu) na teorijskom i praktičnom nivou; - obrazloži mjesto, ulogu i značaj budžeta i budžetskog prava u sistemu finansiranja javnih potreba, posebno da objasni budžetske principe i njihovo mjesto u teoriji i praksi; - objasni postupak sastavljanja, donošenja i izvršavanja budžeta, razumije kontrolu trošenja budžetskih sredstava a posebno da razlikuje vrste budžetske kontrole i njen značaj za budžetsko pravo savremenih država.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Paović-Jeknić Gordana PF2x1
10B+14S+11P


Savić Marko
1x1
10B+14S+11P

Vijesti sa fakulteta   >>>

16.02.2018 Fakultet političkih nauka

20 studenata FPN-a na razmjeni u inostranstvu!

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet političkih nauka

Mevlana program razmjene sa Turskom - Univerzitet Ondokuz Mayis

DETALJNIJE

15.02.2018 Fakultet političkih nauka

Ejdan Vajt održao predavanje o značaju novinarske etike

DETALJNIJE

14.02.2018 Fakultet političkih nauka

Stipendije za ljetnje kurseve njemačkog jezika

DETALJNIJE

14.02.2018 Fakultet političkih nauka

POSJETA AMBASADORA TURSKE - SERHAT GALIP

DETALJNIJE

13.02.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus+ konkurs - Staff Training, Univerzitet na Kritu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

16.02.2018 Centar informacionog sistema

Kreirani mail nalozi za studente koji su upisani 2017/18.

DETALJNIJE

16.02.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

U martu novi broj naučnog časopisa "Montenegrin Journal of sports science and medicine"

DETALJNIJE

24.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Poziv doktorima nauka za arhiviranje doktorskih radova u Digitalni arhiv

DETALJNIJE