Javne finansije

 


 •   Politikologija

 • Javne finansije


  Semestar: 4
  ECTS: 6
  Status: O
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  Student će nakon položenog ispita moći da: - definiše, prepozna i opiše sistem javnih finansija i osnovne institucije javnih finansija kao što su porezi i budžet; - definiše, grupiše i navede obilježja javnih prihoda, opiše genezu pojedinih javnih prihoda, posebno poreza kao najvažnijeg javnog prihoda savremenih država; - objasni osnovne elemente poreskog prava savremenih država, ciljeve, efekte poreza, poresku terminologiju, poreske principe, dvostruko oporezivanje, izbjegavanje plaćanja poreza kao i ostala pitanja poreskog prava i njihovu primjenu u praksi; - prepozna i definiše ključne elemente pojedinih poreskih oblika (npr. porez na dohodak, porez na dobit, porez na dodatu vrijednost, porez na imovinu) na teorijskom i praktičnom nivou; - obrazloži mjesto, ulogu i značaj budžeta i budžetskog prava u sistemu finansiranja javnih potreba, posebno da objasni budžetske principe i njihovo mjesto u teoriji i praksi; - objasni postupak sastavljanja, donošenja i izvršavanja budžeta, razumije kontrolu trošenja budžetskih sredstava a posebno da razlikuje vrste budžetske kontrole i njen značaj za budžetsko pravo savremenih država.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Paović-Jeknić Gordana PF2x1
10B+14S+11P


Savić Marko
1x1
10B+14S+11P

Vijesti sa fakulteta   >>>

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Frajbergu, Njemačka (akademsko i administrativno osoblje)

DETALJNIJE

26.04.2018 Fakultet političkih nauka

Održana prezentacija u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE

25.04.2018 Fakultet političkih nauka

Benčić: Neophodno spriječiti širenje govora mržnje na internetu

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija (25.04.)

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

25.05.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko testiranje studenata završeno, slijedi istraživanje naučnika

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

25.05.2018 Ekonomski fakultet

58 godina od osnivanja Ekonomskog fakulteta

DETALJNIJE

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE