Engleski jezik VI

 


 •   Politikologija

 • Engleski jezik VI


  Semestar: 6
  ECTS: 4
  Status: VP
  Fond: 1+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Da

 • Ishodi učenja:
  Student će nakon položenog ispita moći da: - analizira pisani ili izgovoreni stručni tekst sadržajno i jezički primjenjujući strategije intenzivnog i brzog čitanja, na nižem naprednom nivou, - raspravlja o pročitanom stručnom tekstu na engleskom jeziku uz upotrebu prikladnih kolokacija i uz primjenu odabranih leksičkih struktura na nižem naprednom nivou, - primjenjuje uvježbane gramatičke strukture (pasiv, indirektni govor, uslovne rečenice) u pisanom i usmenom izražavanju, - prevodi kraće odlomke s engleskog na crnogorski jezik i obratno uz upotrebu odabranih leksičkih - jedinica obrađivanih kroz stručne tekstove, - samostalno osmisli i pripremi glosar sa ključnim terminima iz obrađenih oblasti i pripremi spisak kolokacija koje se najčešće koriste u predmetnoj oblasti, - planira, sastavi i napiše kratak seminarski rad o odabranoj temi i usmeno ga izloži, - primijeni stečene jezičke kompetencije na sintaktičkom, leksičkom, i diskursnom nivou u usmenom i pismenom izražavanju.

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Igor1x1
10B+7S+14P


Alagić Danilo
1x1
10B+7S+14P

Vijesti sa fakulteta   >>>

23.04.2018 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija (25.04.)

DETALJNIJE

21.04.2018 Fakultet političkih nauka

Univerzitetska studentska debata (live broadcast) - 23.04.2018., Fakultet političkih nauka i medjunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje - Govor mržnje na internetu

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu - novi poziv za dostavljanje prijava

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salcburgu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE