Etika

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Definiše osnovne etičke pojmove, razumije ciljeve i smisao moralnih radnji, kriterijume za vrednovanje moralnih radnji i uopšte zasnovanost i izvor morala; - Raspoznaje osnovne teorijske koncepte iz oblasti etike; - Analizira ključne probleme iz oblasti primijenjene etike; - Primijenjuje teorijske principe normativne etike na probleme iz prakse; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti etike, tumači i ocijenjuje nalaze publikovanih istraživanja

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović-Šundić Sonja2x1
21B+18S+1P


Jeknić Ivan
1x1
21B+18S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Fakultet političkih nauka

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2018/19 GODINE

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici (doktorske studije)

DETALJNIJE

15.06.2018 Fakultet političkih nauka

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

01.06.2018 Fakultet političkih nauka

Posjeta ambasadorke Izraela FPN-u

DETALJNIJE

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE