Etika

   • Ishodi učenja:
    Student će nakon položenog ispita moći da: - Definiše osnovne etičke pojmove, razumije ciljeve i smisao moralnih radnji, kriterijume za vrednovanje moralnih radnji i uopšte zasnovanost i izvor morala; - Raspoznaje osnovne teorijske koncepte iz oblasti etike; - Analizira ključne probleme iz oblasti primijenjene etike; - Primijenjuje teorijske principe normativne etike na probleme iz prakse; - Upotrebljava stručnu literaturu iz oblasti etike, tumači i ocijenjuje nalaze publikovanih istraživanja

  •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tomović-Šundić Sonja2x1
21B+18S+1P


Jeknić Ivan
1x1
21B+18S+1P

Vijesti sa fakulteta   >>>

17.03.2018 Fakultet političkih nauka

MONTENEGRIN JOURNAL FOR SOCIAL SCIENCES - poziv za dostavljanje radova za novi broj

DETALJNIJE

17.03.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje "Francuska kao svjetski akter" - Bertrand Badie, Institut za političke studije, Pariz

DETALJNIJE

17.03.2018 Fakultet političkih nauka

Ljetnja škola (04-09. jun), Dubrovnik: MODALITIES OF TRAUMA IN (MULTI)CULTURAL CONTEXTS

DETALJNIJE

15.03.2018 Fakultet političkih nauka

Održano predavanje u okviru istraživačkog seminara

DETALJNIJE

14.03.2018 Fakultet političkih nauka

Obuka za učenje Znakovnog jezika

DETALJNIJE

12.03.2018 Fakultet političkih nauka

The Krzysztof Skubiszewski Scholarship and Research Grant 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Studenti Medicinskog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

16.03.2018 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Međunarodna naučna konferencija o trendovima u razvoju turizma

DETALJNIJE