Politička sociologija

 


 •   Međunarodni odnosi

 • Politička sociologija


  Semestar: 2
  ECTS: 6
  Status: VP
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  - razumije kontroverze i analizira različite koncepte i pristupe savremenoj državi, razlikuje obim, granice države od njenog upravljačkog kapaciteta, analizira državu kao normativni okvir i polje procesa političkog odlučivanja i uoči izazove sa kojima se suočava nacionalna socijalna država u globalizacijskom okviru i ključu, - razlikuje različite teorijsko-analitičke, normativne i političko-kulturne pristupe civilnom društvu, analizira doprinos aktera civilnog društva stabilizovanju i konsolidovanju demokratije ali i demokratske limite i deficite političkih i organizacija civilnog društva u postautoritarnim društvima, - analizira dinamiku društvenih konflikata i makro društvenih promena - kriza, ratova i revolucija i prepoznaje modele i metode efikasne nenasilne akcije, - uoči izazove i mogućnosti koje otvara proces globalizacije ali i njegove rizike poput rizika održivog rasta, širenja nejednakosti i siromaštva ili terorizma, - analizira proces i aktere demokratizacije i prepozna i koristi različite kriterije i indikatore za "mapiranje i merenje" demokratije, odnosno za njeno konsolidovanje, - spozna ključne vrednosne postavke i temelje modernih političkih ideologija, razlikuje ideologije od programa političkih partija i osposobi se za analizu političkih "familija" u evropskom i nacionalnim parlamentima

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Erasmus+ konkursi - prijavljivanje

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs - Univerzitet Hajdelberg

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

Program Preokupacije / Razgovori u muzeju- Branislav Dimitrijević

DETALJNIJE

23.10.2017 Fakultet političkih nauka

NVO DEC "Pčelica" - Poziv za volontere

DETALJNIJE

22.10.2017 Fakultet političkih nauka

Hélène Conway-Mouret posjetila FPN

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

20.10.2017 Rektorat

Studenti i istraživači uključeni u proces poboljšanja kvaliteta studija

DETALJNIJE

19.10.2017 Rektorat

Doktorandi osnovna pokretačka snaga u naučnim istraživanjima

DETALJNIJE

18.10.2017 Rektorat

Na Univerzitetu Crne Gore 92 mjesta za stručno osposobljavanje

DETALJNIJE

17.10.2017 Rektorat

Teorijska i praktična nastava se realizuju na VMŠ u Beranama

DETALJNIJE

24.10.2017 Metalurško-tehnološki fakultet

Emisija "Index" o studentima Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

24.10.2017 Ekonomski fakultet

Konkurs Fondacije prof. dr Dragan Lajović

DETALJNIJE