Politička sociologija

 


 •   Međunarodni odnosi

 • Politička sociologija


  Semestar: 2
  ECTS: 6
  Status: VP
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  - razumije kontroverze i analizira različite koncepte i pristupe savremenoj državi, razlikuje obim, granice države od njenog upravljačkog kapaciteta, analizira državu kao normativni okvir i polje procesa političkog odlučivanja i uoči izazove sa kojima se suočava nacionalna socijalna država u globalizacijskom okviru i ključu, - razlikuje različite teorijsko-analitičke, normativne i političko-kulturne pristupe civilnom društvu, analizira doprinos aktera civilnog društva stabilizovanju i konsolidovanju demokratije ali i demokratske limite i deficite političkih i organizacija civilnog društva u postautoritarnim društvima, - analizira dinamiku društvenih konflikata i makro društvenih promena - kriza, ratova i revolucija i prepoznaje modele i metode efikasne nenasilne akcije, - uoči izazove i mogućnosti koje otvara proces globalizacije ali i njegove rizike poput rizika održivog rasta, širenja nejednakosti i siromaštva ili terorizma, - analizira proces i aktere demokratizacije i prepozna i koristi različite kriterije i indikatore za "mapiranje i merenje" demokratije, odnosno za njeno konsolidovanje, - spozna ključne vrednosne postavke i temelje modernih političkih ideologija, razlikuje ideologije od programa političkih partija i osposobi se za analizu političkih "familija" u evropskom i nacionalnim parlamentima

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.04.2018 Fakultet političkih nauka

Istraživački seminar - nova prezentacija (25.04.)

DETALJNIJE

21.04.2018 Fakultet političkih nauka

Univerzitetska studentska debata (live broadcast) - 23.04.2018., Fakultet političkih nauka i medjunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Ankari

DETALJNIJE

17.04.2018 Fakultet političkih nauka

Gostujuće predavanje - Govor mržnje na internetu

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom UNU GEST na Islandu - novi poziv za dostavljanje prijava

DETALJNIJE

16.04.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Salcburgu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

23.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Studenti glumci pozajmili glasove za Daisy udžbenike

DETALJNIJE

23.04.2018 Karijerni centar

H2020 Marija Sklodovska Kiri Akcije: Poziv za Individualne stipendije otvoren

DETALJNIJE