Politička sociologija

 


 •   Međunarodni odnosi

 • Politička sociologija


  Semestar: 2
  ECTS: 6
  Status: VP
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  - razumije kontroverze i analizira različite koncepte i pristupe savremenoj državi, razlikuje obim, granice države od njenog upravljačkog kapaciteta, analizira državu kao normativni okvir i polje procesa političkog odlučivanja i uoči izazove sa kojima se suočava nacionalna socijalna država u globalizacijskom okviru i ključu, - razlikuje različite teorijsko-analitičke, normativne i političko-kulturne pristupe civilnom društvu, analizira doprinos aktera civilnog društva stabilizovanju i konsolidovanju demokratije ali i demokratske limite i deficite političkih i organizacija civilnog društva u postautoritarnim društvima, - analizira dinamiku društvenih konflikata i makro društvenih promena - kriza, ratova i revolucija i prepoznaje modele i metode efikasne nenasilne akcije, - uoči izazove i mogućnosti koje otvara proces globalizacije ali i njegove rizike poput rizika održivog rasta, širenja nejednakosti i siromaštva ili terorizma, - analizira proces i aktere demokratizacije i prepozna i koristi različite kriterije i indikatore za "mapiranje i merenje" demokratije, odnosno za njeno konsolidovanje, - spozna ključne vrednosne postavke i temelje modernih političkih ideologija, razlikuje ideologije od programa političkih partija i osposobi se za analizu političkih "familija" u evropskom i nacionalnim parlamentima

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vijesti sa fakulteta   >>>

19.01.2018 Fakultet političkih nauka

Predavanje g-dina Mehmeta Koksala na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE

16.01.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za prijavu za učešće na Staff Training Week-u - Univerzitet u Nisi, Poljska

DETALJNIJE

16.01.2018 Fakultet političkih nauka

CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY - Poziv za dostavljanje aplikacija za MA i PhD programe iz obasti političkih nauka

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet političkih nauka

Call for Papers - 23rd Annual Conference of Central European Political Science Association

DETALJNIJE

11.01.2018 Fakultet političkih nauka

"Spring University Prague 2018: Understanding Europe in an Age of Uncertainty"

DETALJNIJE

26.12.2017 Fakultet političkih nauka

Nagrađeni najbolji studenti na Fakultetu političkih nauka

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

12.01.2018 Rektorat

Dobra saradnja Univerziteta Crne Gore i Ministarstva kulture

DETALJNIJE

17.01.2018 Rektorat

Prof. dr Božu Mihailoviću uručena nagrada Oktoih

DETALJNIJE

18.01.2018 Centar za međunarodnu saradnju

Pretraga partnera H2020 - Research Participant Portal

DETALJNIJE

18.12.2017 Fakultet za turizam i hotelijerstvo

Tradicionalna gastronomska izložba studenata

DETALJNIJE

19.01.2018 Medicinski fakultet

Medicinari imaju veliku perspektivu u zemlji i inostranstvu

DETALJNIJE

17.01.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Održan trening o politici razvoja fondova biblioteka

DETALJNIJE