Istorija diplomatije


Semestar: 5
ECTS: 8
Status: O
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- Tumači najvažnije događaje iz istorije diplomatije - Razlikuje osnove doktrine i faze u razvoju istorije međunarodnih odnosa - Prepoznaje uticaj istorije diplomatije na savremene oblike diplomatije i odnosa između subjekata međunarodnih odnosa - Objašnjava evropski diplomatski sistem i njegovu evoluciju nakon Vestfalskog mira 1648.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević Boris3x1
24B+11S+8P


Almedina Vukić
1x1
24B+11S+8P