Međunarodno javno pravo


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

- razumije načela međunarodno pravnog poretka, - razumije funkcionisanje međunarodnog javnog prava, kroz sticanje znanja o njegovim subjektima, objectima i činjenicama, - poznaje pravne mehanizame sudske i kvazisudske zaštite, kao i poziciju međunarodnog prava u političkoj realnosti.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jelić Ivana2x1
24B+12S+22P
1x1
24B+12S+22P