Metodologija političkih nauka


Semestar: 7
ECTS: 8
Status: VP
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera3x1
19B+11S+8P


Nemanja Batrićević
1x1
19B+11S+8P