Metodologija političkih i društvenih nauka II

 


 •   Međunarodni odnosi

 • Metodologija političkih i društvenih nauka II


  Semestar: 1
  ECTS: 6
  Status: VP
  Fond: 2+1+0
  Klinički: Ne
  Str.umj.: Ne
  Duplikat: Ne

 • Ishodi učenja:
  - poseduje znanje i razumevanje osnovnih empirijskih metoda u političkim naukama, razume njihove ciljeve i ishode; rаzume rаzloge zа izbor određenih metodа prilikom аnаlize pojаvа u političkim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za deskriptivnu obradu podataka u empirijskim istraživanjima u političkim i društevnim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za korelacionu obradu podataka u empirijskim istraživanjima u političkim i društevnim naukama; - poznаje i primenjuje različite statističke tehnike za predviđanje pojava u političkim i društevnim naukama;

 •   ECTS katalog

Angažovano osoblje


Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Komar Olivera2x1S
15S+2P
1x1S
15S+2P

Vijesti sa fakulteta   >>>

22.06.2018 Fakultet političkih nauka

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA STUDIJSKE 2018/19 GODINE

DETALJNIJE

20.06.2018 Fakultet političkih nauka

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici (doktorske studije)

DETALJNIJE

15.06.2018 Fakultet političkih nauka

Info dan o Evropskoj povelji za istraživače i Kodeksu zapošljavanja na univerzitetima

DETALJNIJE

01.06.2018 Fakultet političkih nauka

Posjeta ambasadorke Izraela FPN-u

DETALJNIJE

15.05.2018 Fakultet političkih nauka

Pozitivan primjer regionalne saradnje

DETALJNIJE

03.05.2018 Fakultet političkih nauka

Novi Erasmus+ konkurs (akademsko/administrativno osoblje) - Univerzitet u Lundu, Švedska

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

22.06.2018 Rektorat

Rektor i predsjednik Upravnog odbora na proširenoj rektorskoj konferenciji BiH

DETALJNIJE

20.06.2018 Rektorat

Konkurs za upis studenata 25. i 26. juna

DETALJNIJE

15.06.2018 Rektorat

Razgovarano o praksi studenata u Njemačkoj i Crnoj Gori  

DETALJNIJE

22.06.2018 Karijerni centar

Fakultet za hemiju i farmaciju – Univerzitet u Sofiji kao institucija domaćin za iskusne istraživače

DETALJNIJE

21.06.2018 Muzička akademija

Svjetski dan muzike sa koncertom dua: Begić i Janković

DETALJNIJE

21.06.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Antropometrijsko mjerenje seniorske košarkaške reprezentacije 

DETALJNIJE