Biomehanika I


Semestar: 4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Poznaje genezu i razvoj, kao značaj i sistematizaciju biomehanike; Sažima osnovne pojmove iz oblasti deksriptivne anatomije u funkciji razumijevanja mehaničkih svojstava lokomotornog aparata; Analizira mehanička svojstva lokomotornog aparata; Opisuje osnovne pojmove potrebne za sistemtizaciju i optimizaciju kretanja.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bojanić Danilo1x1S
5S+5P


Božić Predrag1x1S
5B+5S


Zorić Gorica
1x1S
5S+5P