Društveni odnosi u sportu


Semestar: 8
ECTS:
Status: 8
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: Opisuje sociološke teorije u sportu; Analizira učešće djece i omladine u sportu; Kritički sagledava nasilje u sportu; Analizira odnos potike i sporta; Prepoznaje specifičnosti učešča manjinskih grupa u sportu.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Stevo2x1
14B+1S