Vijesti   >>>

18.04.2018 Ekonomski fakultet

Maturanti podgoričke Gimnazije u posjeti Ekonomskom fakultetu

DETALJNIJE

17.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata druge rate školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018

DETALJNIJE

12.04.2018 Ekonomski fakultet

Obavještenje o anketiranju studenata prve godine studija

DETALJNIJE

04.04.2018 Ekonomski fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.

DETALJNIJE

29.03.2018 Ekonomski fakultet

Završena prva Bank & Business Konferencija

DETALJNIJE

28.03.2018 Ekonomski fakultet

Gostovanje predstavnika Inovaciono preduzetničkog centra Tehnopolis

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

20.04.2018 Rektorat

Magistarski rad/ Ivan Jokić/Elektrotehnički fakultet

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE
Obavještenja rukovodilaca   >>>

19.04.2018 Ekonomija
Obavještenje o magistarskom radu datom na uvid javnosti. >>>

18.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet POSLOVNI ENGLESKI JEZIK III - 18.04.2018 12:24. >>>

18.04.2018 Menadžment Bijelo Polje
Obavještenje za studente III godine - predmet SPORT - 18.04.2018 12:23. >>>

16.04.2018 Primijenjene studije menadžmenta
Rezultati is predmeta SPORT za studente III godine Studija menadžmenta u Podgorici . >>>

Obavještenja za predmete   >>>

20.04.2018 Ekonomija (2017.)-STRANI JEZIK - ENGLESKI
Rezultati nakon popravnog kolokvijuma. >>>

20.04.2018 Ekonomija-Monetarna ekonomija
Monetarna ravnoteža (stabilnost). >>>

20.04.2018 Ekonomija, smjer Menadžment-Strategijski menadžment
Materijal. >>>

20.04.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Materijal sa predavanja odrzanih 20.04.2018.godine. >>>

20.04.2018 Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis-Makroekonomija za preduzetnike
Teme za diplomske radove. >>>

20.04.2018 Menadžment Bijelo Polje (2017.)-Osnove marketinga
Rezultati. >>>

20.04.2018 Ekonomija, smjer Menadžment-Strategijski menadžment
Kolokvijum. >>>

19.04.2018 Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja
Raspored izlaganja seminarskih radova - 19.04.2018 18:58. >>>

19.04.2018 Ekonomija-Informacioni sistemi
korigovani rezultati prvog teorijskog kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Menadžment Bijelo Polje-Organizaciono ponašanje
Rezultati kolokvijuma. >>>