Vijesti   >>>

29.05.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - Erasmus+ konkurs za STU u Bratislavi 2017/18

DETALJNIJE

29.05.2017 Građevinski fakultet

Međunarodna saradnja - CEEPUS 2017/18

DETALJNIJE

11.09.2017 Građevinski fakultet

Objavljen udžbenik "Nacrtna geometrija sa perspektivom"

DETALJNIJE

14.06.2017 Građevinski fakultet

Prezentacija NatRisk projekta

DETALJNIJE

30.05.2017 Građevinski fakultet

Stručna ekskurzija studenata hidrotehničkog smjera

DETALJNIJE

29.05.2017 Građevinski fakultet

Radionica pod nazivom Prefab Ø Energy

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

25.09.2017 Rektorat

Rektorka Radmila Vojvodić učestvovala u radu Četvrtog sastanka konzorcijuma institucija visokog obrazovanja

DETALJNIJE

22.09.2017 Rektorat

Predavanja počinju 25. septembra

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Ne odustajem od prorektorskog tima

DETALJNIJE

01.09.2017 Rektorat

Univerzitet Crne Gore član Magna Charta Univerzitatum

DETALJNIJE

20.09.2017 Rektorat

Odgovaram na tvrdnje Duška Bjelice da su navodi u saopštenju sa današnje sjednice Senata UCG neistiniti

DETALJNIJE

25.09.2017 Ekonomski fakultet

Studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih

DETALJNIJE

25.09.2017 Fakultet likovnih umjetnosti

Izložba i predavanje — Marek Wasilewski

DETALJNIJE

Obavještenja rukovodilaca   >>>

20.04.2017 Građevinarstvo
RASPORED NASTAVE II SEMESTAR-specijalisticke studije smjer KONSTRUKTIVNI. >>>

20.04.2017 Građevinarstvo
RASPORED NASTAVE II SEMESTAR-specijalisticke studije smjer SAOBRACAJNI. >>>

20.04.2017 Građevinarstvo
RASPORED NASTAVE II SEMESTAR-specijalisticke studije smjer GEOTEHNIKA. >>>

20.04.2017 Menadžment u građevinarstvu
RASPORED NASTAVE II SEMESTAR-SPECIJALISTIČKE STUDIJE MENADŽMENT U GRADJEVINARSTVU. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 9 - Poboljsanje stijenskih masa. Injektiranje. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 06 - Skracenje vremena konsolidacije. Predopterecenje i drenovi.. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 05 - Mlazno injektiranje . >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 04 - Zamjena tla. Sljuncani sipovi.. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 03 - Modifikacija i stabilizacija tla primjenom kreca, cementa i leteceg pepela. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Poboljšanje tla i stijena
Predavanje 2 - Zbijanje, vibriranje i injektiranje. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 8 - Stabilnost kamenih kosina.Odroni. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 6 -Seizmicka dejstva i stabilnost kosina i klizista. >>>

23.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 2 - Geoloske osnove i geotehnicke podloge za sanaciju klizista. >>>

22.09.2017 Građevinarstvo, smjer Geotehnika-Stabilnost kosina i sanacija klizišta
Predavanje 1 - Uvod. Podjela klizista. Elementi klizista.. >>>