Studijski programi - Pravni fakultet

Vijesti   >>>

19.04.2018 Pravni fakultet

Profesor Rakočević na skupu eksperata iz oblasti krivičnog prava u Strazburu

DETALJNIJE

04.04.2018 Pravni fakultet

Održana II Internacionalna studentska konferencija

DETALJNIJE

31.03.2018 Pravni fakultet

Studenti Pravnog fakulteta na antropološkom testiranju

DETALJNIJE

26.03.2018 Pravni fakultet

Saradnja Poreske uprave i Pravnog fakulteta

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Studentkinja Pravnog fakulteta i Akademije za muziku, likovnu umjetnost i ples u Plovdivu: Uz dobru organizaciju sve je moguće

DETALJNIJE

19.03.2018 Pravni fakultet

Druga internacionalna naučna konferencija - Unapređenje sigurnosti u JI Evropi - Crna Gora i kolektivni sistem bezbjednosti

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

13.04.2018 Rektorat

Zvanično otvorena XV Međunarodna naučna konferencija u oblasti sporta u Budvi

DETALJNIJE

03.04.2018 Rektorat

Čestitka Rektora Univerziteta Crne Gore za Dan studenata

DETALJNIJE

18.04.2018 Karijerni centar

Dan otvorenih vrata 24. aprila

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Nastavljeno antropometrijsko dijagnostifikovanje studenata Univerziteta Crne Gore

DETALJNIJE

20.04.2018 Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Promovisana knjiga profesora Bjelice na naučnom simpozijumu u Mostaru

DETALJNIJE

19.04.2018 Fakultet dramskih umjetnosti

Kiš na pozorišnim daskama za srednjoškolce

DETALJNIJE

19.04.2018 Centralna univerzitetska biblioteka

Centralna univerzitetska biblioteka obilježava Svjetski dan knjige - 23. april

DETALJNIJE

19.04.2018 SIMPED

Prvi međunarodni simpozijum iz muzičke pedagogije

DETALJNIJE
Obavještenja rukovodilaca   >>>

23.06.2017 Pravne nauke
Velimir Rakočević - Program razvoja Fakulteta. >>>

15.06.2017 Pravne nauke
Obavještenje za profesore. >>>

15.06.2017 Pravne nauke
RASPORED ISPITA - Jun - Stari program studiranja. >>>

14.06.2017 Pravne nauke
Novi Nastavni plan i program Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. >>>

Obavještenja za predmete   >>>

21.04.2018 Pravne nauke-Strani jezik - stručni I (engleski)
Termin održavanja redovnog kolokvijuma za predmet engleski jezik - stručni I. >>>

20.04.2018 Pravne nauke-Strani jezik - stručni II (engleski)
Rezultati redovnog kolokvijuma / Engleski j. - stručni II_ III godina. >>>

20.04.2018 Pravne nauke, Bijelo Polje-OPŠTA TEORIJA PRAVA
Opšta teorija prava - Rezultati popravnog kolokvijuma. >>>

20.04.2018 Pravne nauke-Finansijko pravo
Finansijsko pravo - rezultati kolokvijuma. >>>

19.04.2018 Pravne nauke-Uvod u građansko pravo
Uvod u gradjansko pravo - rezultati kolokvijuma. >>>

18.04.2018 Pravne nauke (2017.)-Engleski jezik II
rezultati prvog kolokvijuma. >>>

18.04.2018 Pravne nauke-Poslovi robnog prometa
Nova objava - 18.04.2018 16:22. >>>

18.04.2018 Pravne nauke, smjer Poslovno-pravni-Pravo hartija od vrijednosti
Pravo hartija od vrijednosti - rezultati kolokvijuma. >>>

18.04.2018 Pravne nauke-Osnovi ekonomske politike
OSNOVI EKONOMSKE POLITIKE - rezultati kolokvijuma. >>>

17.04.2018 Pravne nauke, smjer Ustavno pravno-politički-Parlamentarizam i parlamentarno pravo
Parlamentarizam i parlamentarno pravo - Popravni kolokvijum. >>>