Ana Mugoša


Šifra: 110088
Prezime i ime: Ana Mugoša
Titula: dr
Zvanje: saradnik u nastavi dr
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.160
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 34.67%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
7 Finansijski menadžment2x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Finansije
8 Analiza berzanskog poslovanja2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Metodi za ekonomske analize2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Portfolio analiza2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Finansije
8 Portfolio menadžment2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Preduzetništvo i biznis
8 Preduzetničke finansije2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
4 Poslovne finansije2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
4 Poslovne finansije2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Popovic S, Mugosa A, Djurovic AAdaptive Markets Hypothesis: Empirical Evidence from Montenegro Equity MarketEkonomska istraživanja - Economic Research
Opširnije