Ljubinko Dedović


Šifra: 110189
Prezime i ime: Ljubinko Dedović
Titula: dr
Zvanje: redovni profesor
Org. jedinica: Ekonomski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.020
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Međunarodni odnosi
3 Osnovi ekonomije2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Novinarstvo
3 Osnovi ekonomije2x1
Fakultet političkih nauka Osnovne
Politikologija
3 Osnovi ekonomije2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Menadžment u saobraćaju2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Privredni sistem4x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Marketing
8 Marketing usluga2x12x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Studije menadžmenta, smjer Marketing
5 Marketing usluga2x1S2x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije