Vesna Karadžić

 


  Vesna Karadžić


  Šifra: 110206
  Prezime i ime: Vesna Karadžić
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Ekonomski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Karadžić Vesna

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 16.620
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet političkih nauka Osnovne
Socijalna politika i socijalni rad (2017.)
2 Statika2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
2 Statistika4x(1B+1S)
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija (2017.)
2 STATISTIKA3x2
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
4 Statistička analiza vremenskih serija2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Modeli rasta i tehnički progres2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
6 Primijenjena analiza tražnje2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija
7 Ekonometrija2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
8 Primijenjena ekonometrija2x1
Fakultet političkih nauka Specijalisticke
Politikologija
7 Statistika2x1
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Marketing i biznis
1 Istraživanje marketinga2x1S
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija
1 Metodologija naučno-istraživačkog rada1x1S
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Kvantitativna ekonomija
1 Modeli vremenskih serija 2x1S
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija, smjer Makroekonomija
1 Primijenjena makroekonomija2x1
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje
2 Biznis statistika2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Bijelo Polje (2017.)
2 Biznis statistika2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Menadžment Podgorica (2017.)
2 Biznis statistika2x1S
Ekonomski fakultet Osnovne
Primijenjene studije menadžmenta
2 Biznis statistika2x1S
Ekonomski fakultet Specijalisticke
Studije menadžmenta
1 Istraživačke metode u biznisu2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCOPUS
Jacimovic Danijela, Karadžić VesnaHigher education reforms in Montenegro towards competitive and productive economy within the EU single market Actual Problems of Economics
Vijesti sa fakulteta   >>>

08.03.2018 Ekonomski fakultet

Kompanija Neregelia organizuje predavanje "Marketing- razumijevanje potrošača"

DETALJNIJE

12.03.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.03.2018 Ekonomski fakultet

Digitalna transformacija javne uprave - servisi u službi građana

DETALJNIJE

05.03.2018 Ekonomski fakultet

Delegacija MMF-a posjetila Ekonomski fakultet

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.03.2018 Rektorat

Izbor dva dekana i direktora na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

14.03.2018 Rektorat

Predstavljen program Kulturne rute Savjeta Evrope

DETALJNIJE

13.03.2018 Rektorat

Broj citatata istraživača sa UCG prema Google Scholar-u povećan za 31893 od jula 2017. godine

DETALJNIJE

28.02.2018 Rektorat

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

DETALJNIJE