Branko Rakita

 


  Branko Rakita


  Šifra: 115009
  Prezime i ime: Branko Rakita
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Ekonomski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Rakita Branko

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Ekonomski fakultet Magistarske
Ekonomija,smjer Međunarodni marketing
1 Međunarodni marketing2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013Magistarski rad
Sandra PajovićUskladivanje proizvodnih i destinacijskih strategija medunarodnog marketinga na turistickom tržištu
2013Doktorat
Nikola PerovićSpecifični problemi međunarodnih akvizicija
2013Magistarski rad
Lidija ZekovićIspoljavanje međunarodne korporativne diplomatije kroz odnose s javnošću i poslovno pregovaranje
2012Magistarski rad
Ana PlakaloStrategije međunarodnog marketinga na tržištu modnih proizvoda tekstilne industrije
2012Magistarski rad
Magdalena RaičkovićKorporativna društvena odgovornost u funkciji marketinškog pozicioniranja
2011Magistarski rad
Jelena KovačevićBrending i korporativni identitet na tržištu Crne Gore
2011Magistarski rad
Marijana PopovićOsobenosti i međunarodni potencijali sportskog marketinga
2011Magistarski rad
Tanja RadanovićUpravljanje intelektualnim kapitalom u funkciji sticanja i održavanja konkurentske prednosti
2010Magistarski rad
Nikolina BrajovićMeđunarodni transfer tehnologije, znanja i iskustva-strategije i konkurentski značaj
2010Magistarski rad
Tamara LončarKonkurentski i operativni značaj špedicije u međunarodnom marketingu
2007Magistarski rad
Jelena ĐikanovićKonkurentnost Crne Gore u proizvodnji hrane
0Magistarski rad
Velibor DamjanovićKoncept i tehnike benčmarketinga - strategijski izazov primjene modela u brendiranju turističkih destinacija
0Magistarski rad
Ivana GazivodaInternet marketing transnacionalnih kompanija
0Magistarski rad
Jana ToškovićStrategijski marketing menadžment luksuznih brendova
0Magistarski rad
Jelena DamjanovićPrilagođavanje globalne kompanije lokalnom potrošaču
0Magistarski rad
Jelena MinićIzrada media plana na inostranom tržištu (primjer Crna Gora)
0Magistarski rad
Jovana RadunovićStrategije ulaska telekomunikacionih kompanija na inostrano tržište
0Magistarski rad
Ljubica KostićMarketing strategija izvora flaširane vode sa aspekta Crne Gore
0Magistarski rad
Milana OpačićMarketinško vrednovanje socio-kulturnih dimenzija međunarodnog poslovnog okruženja
0Magistarski rad
Nataša PekićUNAPREđENJE PRODAJE KAO FAKTOR STICANJA KONKURENSKE PREDNOSTI NA TRŽIŠTU
0Magistarski rad
Dijana PotMeđunarodni marketing u vinskoj industriji
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Ekonomski fakultet

U ponedjeljak počinje manifestacija "THE RIGHT START"

DETALJNIJE

14.02.2018 Ekonomski fakultet

Potpisan sporazum o saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici

DETALJNIJE

12.02.2018 Ekonomski fakultet

Termini konsultacija - Ljetnji semestar

DETALJNIJE

06.02.2018 Ekonomski fakultet

Poziv : Škola za mlade lidere Crne Gore u EU

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa čelnicima Ministarstva nauke

DETALJNIJE

13.02.2018 Rektorat

Nominacije kandidata za članstvo u Komitetu za prava čovjeka

DETALJNIJE