Draginja Vuksanović


Šifra: 120300
Prezime i ime: Draginja Vuksanović
Titula: dr
Zvanje: docent
Org. jedinica: Pravni fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.440
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje
3 UVOD U GRAĐANSKO PRAVO4x1S1x1S
Pravni fakultet Osnovne
Pravne nauke, Bijelo Polje
4 STVARNO PRAVO4x1S1x1S
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni
7 Građansko pravna klinika3x12x1
Pravni fakultet Specijalisticke
Pravne nauke, smjer Građansko-pravni
7 Specijalistički seminar4x1
Pravni fakultet Doktorske
Pravne nauke, smjer Građansko pravo
1 Pravo svojine-odabrane teme4x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor