Jadranka Radović

 


  Jadranka Radović


  Šifra: 130127
  Prezime i ime: Jadranka Radović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Radović Jadranka

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 16.185
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Visokonaponske mreže i vodovi2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Elektroenergetski vodovi i postrojenja (Projekat II)0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Elektrodistributivni sistemi3x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Distribuirani izvori električne energije3x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Elektroenergetski kablovi3x1
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Kvalitet električne energije3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
3 NAPAJANJE I ISPITIVANJE ELEKTRIČNE MEDICINSKE OPREME3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Projektovanje EE vodova3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Doktorske
Doktorske studije elektrotehnike
1 Optimizacija EDS3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Osnove Elektrotehnike1.5x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
6 Upravljanje relacionim bazama podataka- ACCESS3x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Katić V., Mujović S., Radulović V., & Radović, J.The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics EmissionAdvances in Electrical and Computer Engineering
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V.A. & Radović, J.Improved Analytical Expression for Calculating Total Harmonic Distortion of PC ClustersElectric Power Systems Research
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V. & Radović, J.Power Quality Based Classification and Modelling of Small Loads and GeneratorsInternational Journal of Electrical Engineering Education
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE

05.12.2017 Elektrotehnički fakultet

Projekat "Budi odgovoran" nagrađen na takmičenju European Youth Award 2017

DETALJNIJE

22.11.2017 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a konkurentni i u svijetu

DETALJNIJE

Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE