Jadranka Radović

 


  Jadranka Radović


  Šifra: 130127
  Prezime i ime: Jadranka Radović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Radović Jadranka

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 16.185
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
5 Visokonaponske mreže i vodovi2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
6 Elektroenergetski vodovi i postrojenja (Projekat II)0.5x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
7 Elektrodistributivni sistemi3x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Distribuirani izvori električne energije3x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
8 Elektroenergetski kablovi3x1
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Kvalitet električne energije3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Elektronika
3 NAPAJANJE I ISPITIVANJE ELEKTRIČNE MEDICINSKE OPREME3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Magistarske
Energetika i automatika, smjer Elektroenergetski sistemi
3 Projektovanje EE vodova3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Doktorske
Doktorske studije elektrotehnike
1 Optimizacija EDS3x1S1x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Osnove Elektrotehnike1.5x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
6 Upravljanje relacionim bazama podataka- ACCESS3x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Katić V., Mujović S., Radulović V., & Radović, J.The Impact of the Load Side Parameters on PC Cluster’s Harmonics EmissionAdvances in Electrical and Computer Engineering
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V.A. & Radović, J.Improved Analytical Expression for Calculating Total Harmonic Distortion of PC ClustersElectric Power Systems Research
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mujović, S., Katić, V. & Radović, J.Power Quality Based Classification and Modelling of Small Loads and GeneratorsInternational Journal of Electrical Engineering Education
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE

14.02.2018 Elektrotehnički fakultet

U Sofiji konferencija o perspektivi regiona Balkana i Crnog mora

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE