Ana Jovanović

 


  Ana Jovanović


  Šifra: 130303
  Prezime i ime: Ana Jovanović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Jovanović Ana

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A, Lazović, L & Rubežić, V.Adaptive array beamforming using a Chaotic beamforming algorithmInternational Journal of Antennas and Propagation
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A., Lazović, L & Rubežić, V.Radiation pattern synthesis using a Chaotic beamforming algorithmCOMPEL-The international journal for computation and mathematics in electrical and electronic engineering
2014SCOPUS
Rubežic, V., Jovanovic, A. & Djurovic, I. Time-frequency representation-based identification of chaos in erbium-doped fiber ring laserProc. of 3rd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2014
2013SCOPUS
Lazovic, L. & Jovanovic, A.Comparative performance study of DOA algorithm applied on linear antenna array in smart antenna systemsProc. of 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing, MECO 2013
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A & Jovićević, S.Field Analysis of the Archimedean Spiral AntennaElectromagnetics
2009SCOPUS
Jovanovic, A. & Jovicevic, S.The least-squares boundary residual method in the antenna analysisProc. of IEEE EUROCON 2009
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovićević, S. & Jovanović, A.The Analysis of the Biconical Antenna by the Least-Squares Boundary Residual MethodAEU-International journal of electronics and telecommunications
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović, A & Jovićević, S.A general solution of the Thin Circular Loop RadiationElectromagnetics
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Studenti ETF-a završili praksu u Telekomu

DETALJNIJE

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE