Miloš Brajović

 


  Miloš Brajović


  Šifra: 135018
  Prezime i ime: Miloš Brajović
  Titula: mr
  Zvanje: saradnik u nastavi mr
  Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Brajović Miloš

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 18.200
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Fizička kultura i zdravi stilovi života (2017.)
1 IT tehnologije u sportu2x3
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Sportski novinari i treneri (2017.)
2 IT tehnologije u sportu2x3
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
2 Osnove računarstva II2x3
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
2 Osnove računarstva II1x22x2
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Signali i sistemi1x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
6 Digitalna obrada signala1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
7 Adaptivni diskretni sistemi i neuralne mreže1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
7 Baze podataka1x11x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
8 Ekspertni sistemi1x1
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Obrazovanje sportskih trenera
3 Informatika i računarstvo 0.2x1S
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Osnovne
Sportsko novinarstvo
3 Primijenjena informatika1x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
5 Internet tehnologije1x2S
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Primijenjeno računarstvo
2 Matematika u računarstvu (napredni kurs)1x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2018SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Stanković, Lj., Mandić, D., Daković, M. & Brajović, M.Time-frequency decomposition of multivariate multicomponent signalsSignal Processing
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Brajović, M., Orović, I., Daković, M. & Stanković, S.On the Parameterization of Hermite Transform with Application to the Compression of QRS ComplexesSignal Processing
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Brajović, M., Popović-Bugarin, V. Djurović, I. & Djukanović, S.Post-processing of time-frequency representations in instantaneous frequency estimation based on ant colony optimizationSignal Processing
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Brajovic, M., Orovic, I., Dakovic, M. & Stankovic, S.Gradient-based signal reconstruction algorithm in the Hermite transform domainElectronic Letters
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Razgovarano o saradnji sa Tehničkim Univerzitetom u Beču

DETALJNIJE

14.05.2018 Elektrotehnički fakultet

Seminar u okviru projekta “CrossBow”

DETALJNIJE

23.04.2018 Elektrotehnički fakultet

Dani inženjera svečano otvoreni

DETALJNIJE

19.03.2018 Elektrotehnički fakultet

Počeo treći TIDE hakaton 2018

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE