Nikola Bulatović


Šifra: 135054
Prezime i ime: Nikola Bulatović
Titula: mr
Zvanje: saradnik u nastavi mr
Org. jedinica: Elektrotehnički fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 19.520
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Sociologija
2 Informatika2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Turizam
3 Osnovi poslovne informatike1x4
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
3 Programiranje I1x11x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
3 Programiranje I1x11x(2B+2S)
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
4 Programiranje C++2x1S
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Elektronika telekomunikacije i računari
4 Programiranje II1x11x(2B+2S)
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Energetika i automatika
4 Programiranje II1x11x(2B+1S)
Filozofski fakultet Osnovne
Filosofija
4 Rad sa računarom1x1
Elektrotehnički fakultet Specijalisticke
Elektronika telekomunikacije i računari, smjer Računari
7 Digitalna obrada slike1x1
Fakultet likovnih umjetnosti Specijalisticke
Grafički dizajn
7 Interaktivni dizajn III0.67x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Aplikativni softver2x1
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
1 Principi programiranja2x1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo Osnovne
Hotelijerstvo
3 Osnovi poslovne informatike1x3
Elektrotehnički fakultet Osnovne
Primijenjeno računarstvo
5 Web dizajn1x1S

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović, N., Žarić, N., Djukanović, S., Radusinović, I. & Pejanović-Djurišić, M.An Example of Human-Centric Sensor Network: Be Responsible PlatformWireless Personal Communications
Opširnije