Mila Kažić

 


  Mila Kažić


  Šifra: 140104
  Prezime i ime: Mila Kažić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Kažić Mila

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
1 Mehanika kontinuma32
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
1 Mehanika kontinuma4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R.M.,Kažic M.Two degree of freedom gyroscopic systems with linear integralsMeccanica
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On the stable non-oscillatory viscously damped dynamic systemsZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik
1999SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kažić M., Bulatović R.M.On the equilibrium conditions of nonstacionary mechanical systemsTransaction of the ASME Journal of Applied Mechanics
1988SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On inversion of Lagrange-Dirichlet theoremZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE