Mila Kažić

 


  Mila Kažić


  Šifra: 140104
  Prezime i ime: Mila Kažić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Kažić Mila

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
1 Mehanika kontinuma32
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Primijenjena mehanika i konstruisanje
1 Mehanika kontinuma4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R.M.,Kažic M.Two degree of freedom gyroscopic systems with linear integralsMeccanica
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On the stable non-oscillatory viscously damped dynamic systemsZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik
1999SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Kažić M., Bulatović R.M.On the equilibrium conditions of nonstacionary mechanical systemsTransaction of the ASME Journal of Applied Mechanics
1988SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović R., Kažić M.On inversion of Lagrange-Dirichlet theoremZeitschrift fur Angewandte Mathematic und Mechanik
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE