Nikola Šibalić

 


  Nikola Šibalić


  Šifra: 140133
  Prezime i ime: Nikola Šibalić
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Šibalić Nikola

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.660
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Studijski program mašinstvo (2017.)
1 Računarski alati3x12x3
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
4 Tehnologija mašinogradnje3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
4 Tehnologija mašinogradnje3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
5 Obrada rezanjem2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
5 Senzori, mjerenje i obrada signala2x1S1x1S1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Finalna obrada drveta33
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Mašine alatke2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Površinska obrada drveta21
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
7 Alati i pribori2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
7 CAD/CAE/CAM2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Ploče na bazi drveta33
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Upravljanje proizvodnjom u preradi drveta22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
8 Projektovanje proizvodnih sistema2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
8 Projektovanje tehnoloških postupaka22
Mašinski fakultet Magistarske
Mehatronika
1 Brza izrada prototipa2x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Mehatronika
2 CNC mašine3x1S2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićLOAD DETERMINATION BY ANALYSING THE STRESS STATE FOR THE OPEN-DIE FORGING OF THE ALUMINIUM ALLOY AlMgSi0.5Materials and Technology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Zoran Jurković, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićPhysical modelling and numerical finite element method (FEM) simulation of forging in open die of alloy AlMgSi0,5Metalurgija
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šibalić N., Vukčević M., Janjić M., Savićević S.A study on friction stir welding of AlSi1MgMn aluminium alloy plates Technical gazette
2016SCOPUS
Nikola Sibalic, Milan VukcevicFriction Stir Welding of Copper Alloy CuETPKey Engineering Materials
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Plančak M., Savićević S., Janjić M., Šibalić N.Experimental Research and Numerical Simulation of Friction Stir Welding Process of 6082-T6 Aluminium AlloysSteel Research International
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janjić M., Vukčević M., Mandić V., Pavletić D., Šibalić N.Microstructural Evolution During Friction Stir Welding of AlSi1MgMn AlloyMetallurgy
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Janjić M., Plančak M., Šibalić N.Optimization of Friction Stir Welding Parametres on Aluminium Alloys AlSi1MgMnSteel Research International
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE