Nikola Šibalić

 


  Nikola Šibalić


  Šifra: 140133
  Prezime i ime: Nikola Šibalić
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Šibalić Nikola

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.660
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Studijski program mašinstvo (2017.)
1 Računarski alati3x12x3
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
4 Tehnologija mašinogradnje3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo
4 Tehnologija mašinogradnje3x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
5 Obrada rezanjem2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mehatronika
5 Senzori, mjerenje i obrada signala2x1S1x1S1x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Finalna obrada drveta33
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Mašine alatke2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Površinska obrada drveta21
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
7 Alati i pribori2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
7 CAD/CAE/CAM2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Ploče na bazi drveta33
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Upravljanje proizvodnjom u preradi drveta22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
8 Projektovanje proizvodnih sistema2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
8 Projektovanje tehnoloških postupaka22
Mašinski fakultet Magistarske
Mehatronika
1 Brza izrada prototipa2x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Mehatronika
2 CNC mašine3x1S2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Zoran Jurković, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićPhysical modelling and numerical finite element method (FEM) simulation of forging in open die of alloy AlMgSi0,5Metalurgija
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šibalić N., Vukčević M., Janjić M., Savićević S.A study on friction stir welding of AlSi1MgMn aluminium alloy plates Technical gazette
2016SCOPUS
Nikola Sibalic, Milan VukcevicFriction Stir Welding of Copper Alloy CuETPKey Engineering Materials
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janjić M., Vukčević M., Mandić V., Pavletić D., Šibalić N.Microstructural Evolution During Friction Stir Welding of AlSi1MgMn AlloyMetallurgy
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Plančak M., Savićević S., Janjić M., Šibalić N.Experimental Research and Numerical Simulation of Friction Stir Welding Process of 6082-T6 Aluminium AlloysSteel Research International
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Janjić M., Plančak M., Šibalić N.Optimization of Friction Stir Welding Parametres on Aluminium Alloys AlSi1MgMnSteel Research International
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE