Milan Vukčević

 


  Milan Vukčević


  Šifra: 140218
  Prezime i ime: Milan Vukčević
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vukčević Milan

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
S. Savićević, Ž. Ivandić, J Jovanović, L. Grubiša, A. Stoić, M. Vukčević, M. JanjićThe Model for Helical Shells TestingTechnical Gazette
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićLOAD DETERMINATION BY ANALYSING THE STRESS STATE FOR THE OPEN-DIE FORGING OF THE ALUMINIUM ALLOY AlMgSi0.5Materials and Technology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šibalić N., Vukčević M., Janjić M., Savićević S.A study on friction stir welding of AlSi1MgMn aluminium alloy plates Technical gazette
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Zoran Jurković, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićPhysical modelling and numerical finite element method (FEM) simulation of forging in open die of alloy AlMgSi0,5Metalurgija
2016SCOPUS
Nikola Sibalic, Milan VukcevicFriction Stir Welding of Copper Alloy CuETPKey Engineering Materials
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Plančak M., Savićević S., Janjić M., Šibalić N.Experimental Research and Numerical Simulation of Friction Stir Welding Process of 6082-T6 Aluminium AlloysSteel Research International
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janjić M., Vukčević M., Mandić V., Pavletić D., Šibalić N.Microstructural Evolution During Friction Stir Welding of AlSi1MgMn AlloyMetallurgy
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Janjić M., Plančak M., Šibalić N.Optimization of Friction Stir Welding Parametres on Aluminium Alloys AlSi1MgMnSteel Research International
Obavještenja iz nastave   >>>

30.01.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

30.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

30.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

DETALJNIJE

16.01.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

16.01.2018 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrate materijala na Pomorskim naukama (Ponovci)

DETALJNIJE

16.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

DETALJNIJE

16.01.2018 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati popravnog kolokvijuma II i zavrsnog ispita iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

DETALJNIJE

25.12.2017 Pomorska elektrotehnika (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Pomorskoj elektrotehnici

DETALJNIJE

25.12.2017 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije i obrade materijala na Brodomasinstvu (ponovci)

DETALJNIJE

25.12.2017 Brodomašinstvo (2017.)-Tehnologija materijala

Rezultati kolokvijuma II iz Tehnologije materijala na Brodomasinstvu

DETALJNIJE
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE