Miodrag Bulatović

 


  Miodrag Bulatović


  Šifra: 140234
  Prezime i ime: Miodrag Bulatović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Bulatović Miodrag

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
1 Održavanje i efektivnost tehničkih sistema3x12x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović M., Šušić A. Condition maintenance – Applying an endoscopic methodStrojniški Vestnik-Journal of Mechanical Engineering
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bulatović M.The role of maintenance in the Total Quality Management conceptStrojniški Vestnik-Journal of Mechanical Engineering
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE