Vladan Ivanović

 


  Vladan Ivanović


  Šifra: 140247
  Prezime i ime: Vladan Ivanović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Ivanović Vladan

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 9.557
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Arhitektonski fakultet Osnovne
Arhitektura
5 Instalacije u zgradama0.67x10.5x(1B+2S)
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Pomorske nauke
6 Parna tehnika2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Energetika u preradi drveta22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Grijanje i provjetravanje2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Kotlovi2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
7 Projektovanje energetskih postrojenja1x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Sagorijevanje22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Termoelektrane22
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Termotehničke instalacije2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Energetika
8 Zaštita životne sredine1x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Energetska efikasnost
1 Energetska postrojenja1.5x11x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Energetika
1 Toplotne turbomašine4x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Energetska efikasnost
1 Zaštita voda i vazduha1.5x1S1x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, ENERESE
2 Geotermalna energija i energija biomase22
Građevinski fakultet Magistarske
Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, ENERESE
3 Uticaj potrošnje energije na životnu sredinu22
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Energetika
1 Izabrana poglavlja iz kotlova4x1
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Energetika
1 Izabrana poglavlja iz turbina2x1
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
2 Građevinska fizika i instalacije0.33x1S
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
3 Brodski parni kotlovi2x1
Pomorski fakultet Kotor Osnovne
Brodomašinstvo
4 Brodske parne i gasne turbine2x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivanović V., Živanović T.,Tucaković D, Stupar G.Reconstruction of the aero-mixture channels of the pulverized coal plant of the 100 MW Power plant unitThermal Science
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Tucaković D., Stevanović V., Živanović T., Jovović A., Ivanović V.Thermal–hydraulic analysis of a steam boiler with rifled evaporating tubesApplied Thermal Engineering
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivanović V.Reliable simple zonal method of the furnace thermal calculationThermal Science
Vijesti sa fakulteta   >>>

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE

26.01.2018 Mašinski fakultet

Energetika i robotika nezamisliva bez mašinaca

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE