Mileta Janjić

 


  Mileta Janjić


  Šifra: 140292
  Prezime i ime: Mileta Janjić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Janjić Mileta

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 11.700
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
3 Osnovi informatike I2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Učiteljski studij na albanskom jeziku
4 Osnovi informatike II2x11x1
Filozofski fakultet Osnovne
Obrazovanje učitelja
4 Tehnika sa informatikom2x11x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
5 Mašine za obradu drveta22
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Logistika22
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Mehanička obrada drveta3
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Obrada deformisanjem2x1S2x1S
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
6 Pilanska obrada drveta33
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
6 Stručna laboratorijska praksa1x1S
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
7 Stručna/laboratorijska praksa D2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
8 Logistika2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
8 Nove tehnologije2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
8 Projektovanje tehnoloških procesa2x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
8 Špedicija2x12x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
1 Modeliranje tehnoloških procesa4x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanička prerada drveta
1 Obezbjeđenje kvaliteta finalnih proizvoda od drveta3x12x1
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Proizvodno mašinstvo
1 Nekonvencionalne tehnologije4x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
S. Savićević, Ž. Ivandić, J Jovanović, L. Grubiša, A. Stoić, M. Vukčević, M. JanjićThe Model for Helical Shells TestingTechnical Gazette
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mileta Janjić, Milan Vukčević, Zoran Jurković, Nikola Šibalić, Sreten SavićevićPhysical modelling and numerical finite element method (FEM) simulation of forging in open die of alloy AlMgSi0,5Metalurgija
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mitar Mišović, Nebojša Tadić, Milojica Jaćimović, Mileta JanjićDeformations and velocities during the cold rolling of aluminium alloysMaterials and Technology
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Šibalić N., Vukčević M., Janjić M., Savićević S.A study on friction stir welding of AlSi1MgMn aluminium alloy plates Technical gazette
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Janjić M., Vukčević M., Mandić V., Pavletić D., Šibalić N.Microstructural Evolution During Friction Stir Welding of AlSi1MgMn AlloyMetallurgy
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Plančak M., Savićević S., Janjić M., Šibalić N.Experimental Research and Numerical Simulation of Friction Stir Welding Process of 6082-T6 Aluminium AlloysSteel Research International
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vesna Mandić, Dragan Erić, Mileta Janjić, Dragan Adamović, Zoran Jurković, Živko Babić, Predrag ĆosićConcurrent engineering based on virtual manufacturingTechnical Gazzete
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević M., Janjić M., Plančak M., Šibalić N.Optimization of Friction Stir Welding Parametres on Aluminium Alloys AlSi1MgMnSteel Research International
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE