Radoje Vujadinović

 


  Radoje Vujadinović


  Šifra: 140423
  Prezime i ime: Radoje Vujadinović
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vujadinović Radoje

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 2.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 8.810
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
5 Planiranje saobraćaja2x1
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj
6 Drumski saobraćaj i ekologija2x11x1
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Stručna-laboratorijska praksa2
Mašinski fakultet Osnovne
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
6 Toplotne mašine3
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
7 Strucna i laboratorijska praksa M21
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Odabrana poglavlja iz vozila2
Mašinski fakultet Specijalisticke
Drumski saobraćaj
8 Održavanje drumskih vozila2x12x1
Mašinski fakultet Specijalisticke
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
8 Strucna i laboratorijska praksa M311
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Automatski sistemi mobilnih mašina3x12x1
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Drumski saobraćaj i životna sredina4x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Eksploatacija i održavanje motornih vozila3x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Energetska efikasnost u drumskom saobraćaju4x1S
Građevinski fakultet Magistarske
Energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije i uticaj na životnu sredinu, ENERESE
1 Energetska efikasnost u saobraćaju22
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Menadžment motornih vozila2x1
Mašinski fakultet Magistarske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Menadžment OTO i dizel motora2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Saobraćaj i zaštita životne sredine2x1S2x1S
Mašinski fakultet Magistarske
Drumski saobraćaj
1 Sistemi motornih vozila3x1S2x1S
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Različite oblasti u razvoju motora SUS4x1
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Različite oblasti u razvoju motornih vozila4x1
Mašinski fakultet Doktorske
Mašinstvo, smjer Mehanizacija
1 Specijalna mjerenja u oblasti motora i motornih vozila3x12x1

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Karadžić U., Kovijanić V., Vujadinović R.Possibility for Hydroenergetic Utilization of Relatively Researched Water StreamsWater Resources
2006SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Nikolić D., Vujadinović R., Norimasa I.Experimental Study on Effects of Different EGR Ratio on Flame Temperature and Soot Formation Using Diesel Fuels with Different T90 Distillation TemperaturesStrojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering
Vijesti sa fakulteta   >>>

22.02.2018 Mašinski fakultet

PROJEKTI STUDENATA MEHATRONIKE

DETALJNIJE

15.02.2018 Mašinski fakultet

Javna rasprava o Preliminarnoj studiji za Laboratoriju za industrijski dizajn u Nikšiću

DETALJNIJE

12.02.2018 Mašinski fakultet

Ugovor o saradnji Mašinski fakultet - JP Regionalni vodovod

DETALJNIJE

31.01.2018 Mašinski fakultet

Sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom Neregelia

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE