Aleksandar Vujović

 


  Aleksandar Vujović


  Šifra: 140436
  Prezime i ime: Aleksandar Vujović
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Mašinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vujović Aleksandar

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. Vujović, J. Jovanović, Z. Krivokapić, S.Peković, M. Soković, D. Kramar,The relationship between innovations and Quality Management SystemTechnical gazette
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jovanović J., Krivokapić Z., Vujović A.Evaluation of environmental impacts using Backpropagation Neural NetworkJournal of Kybernetes
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujović A:, Krivokapić Z., Soković M.Improvement of Business Processes Performances through Establishment of the Analogy: Quality management System – Human OrganismStrojniski vestnik – Journal of Mechanical Engineering
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Soković M., Jovanović J., Krivokapić Z., Vujović A.Basic Quality Tools in Continuous Improvement ProcessStrojniški Vestnik - Journal of Mechanical Engineering
2006SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vujović A., Krivokapić Z.Implementation of information technology for the purpose of QMS improvementStrojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.05.2018 Mašinski fakultet

NAJAVA PREDAVANJA ZA STUDENTE

DETALJNIJE

16.05.2018 Mašinski fakultet

Konferencija Savremeni drumski prevoz i poslovna logistika

DETALJNIJE

24.05.2018 Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. maja

DETALJNIJE

14.05.2018 Mašinski fakultet

Posjeta profesora i studenata Mašinskog fakulteta iz Mostara

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE