Mileta Ivanović

 


  Mileta Ivanović


  Šifra: 150048
  Prezime i ime: Mileta Ivanović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Ivanović Mileta

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2016Magistarski rad
Ivana MilaševićKinetika procesa taloženja koloidnih čestica zlata dobijenih procesom reciklaže
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Vukčević Mira, Krgović Milun, Bošković Ivana, Ivanović Mileta, Zejak RadomirThe Influence of geopolimerization working conditions on the properties of geopolymersResearch Journal of Chemistry and Environment
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Bošković Ivana, Vukčević Mira, Krgović Milun, Ivanović Mileta and Zejak RadomirThe influence of raw mixture and activators characteristics on red-mud based geopolymersResearch Journal of Chemistry and Environment
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mira Vukčević, Danka Turović, Milun Krgović, Ivana Bošković, Mileta Ivanović, Radomir ZejakUtilization of geopolimerization for obtaining construction materials based on red mudMaterials and Technology
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Krgović Milun, Zejak Radomir, Ivanović Mileta,Vukčević Mira, Bošković Ivana, Knežević Miloš and Zlatičanin BiljanaProperties of the sintered product based on electrofilter ash depending on the mineral content of binderRes.J.Chem.Environ.
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milun Krgović, Miloš Knežević, Mileta Ivanović, Ivana Bošković, Mira Vukčević,Radomir Zejak, Biljana Zlatičanin, Snežana ĐurkovićThe properties of a sintered product based on electrofilter ashMateriali in Tehnologije
2007SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milun Krgović, Nada Marstijepović, Mileta Ivanović, Radomir Zejak, Miloš Knežević, Snežana Đurković"The influence of illite-kaolinite clays' mineral content on the products' shrinkage during drying and firing"MATERIJALI IN TEHNOLOGIJE
2004SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M.R.Ivanović, V.Jokanović, I.Bošković, M.NenezićThe influence of the characteristics of initial Al2O3 powders on physical and microstrustural properties of sintered ceramicAmerican Ceramic Society Bulletin
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M.R.Ivanović, M.Nenezić, V.JokanovićHigh Temperature sintering kinetics of Al2O3 powderScience of sintering
1998SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
R.Vasiljević,D.Blečić, M.R.IvanovićObtaining ceramic Al2O3 powders by aluminium hidroxide and tehnical alumina processingScience of sintering
Vijesti iz Rektorata   >>>

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE

15.02.2018 Rektorat

Rektor Nikolić i ambasador Galip razgovarali o unapređenju saradnje sa turskim univerzitetima

DETALJNIJE

07.02.2018 Rektorat

Rektor i ambasador Hrvatske razgovarali o unapređenju saradnje u oblasti visokog obrazovanja

DETALJNIJE

21.02.2018 Rektorat

Studenti umjetničkih fakulteta boraviće u CERN-u

DETALJNIJE