Snežana Vukanović

 


  Snežana Vukanović


  Šifra: 150110
  Prezime i ime: Snežana Vukanović
  Titula: mr
  Zvanje: stručni saradnik mr
  Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Vukanović Snežana

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Grudić Veselinka V., Blagojević Nada Z., Vukašinović-Pešić Vesna L., Brašanac Snežana R.,Kinetics of degradation of ascorbic acid by cyclic voltammetry methodChemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Veselinka V. Grudić, Đina Perić, Nada Z. Blagojević, Vesna L. Vukašinović-Pešić, Snežana Brašanac, Bojana MugošaPb(II) and Cu(II) sorption from aqueous solutions using activated red mud – evaluation of kinetic, equilibrium and thermodynamic modelsPolish Journal of Environmental Studies
2013SCOPUS
Veselinka V. Grudić, Snežana Brašanac, Vesna L. Vukašinović-Pešić, Nada Z. BlagojevićSorption of cadmium from water using neutralized red mud and activated neutralized red mudARPN Journal of Engineering and Applied Sciences
Vijesti sa fakulteta   >>>

23.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje našeg profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet

DETALJNIJE

03.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

O zaštiti životne sredine na MTF-u

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE