Milena Tadić

 


  Milena Tadić


  Šifra: 150295
  Prezime i ime: Milena Tadić
  Titula: dr
  Zvanje: docent
  Org. jedinica: Metalurško-tehnološki fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Tadić Milena

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
IRENA NIKOLIĆ, MILENA TADIĆ, DIJANA ĐUROVIĆ,RADOMIR ZEJAK, BOBAN MUGOŠASTABILIZATION/SOLIDIFICATION OF SPENT GRIT IN FLY ASH BASED GEOPOLYMERSEnvironment Protection Engineering
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Irena Nikolić, Dijana Đurović, Radomir Zejak, Ljiljana Karanović, Milena Tadić, Dragoljub Blečić, Velimir R. Radmilović Compressive strength and hydrolytic stability of fly ash based geopolymersJournal of the Serbian Chemical Society
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Tadić, S. Filipović"Basin water management in the coastal karst area" Pol. J. Environ. Stud.
2008SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Tadić, S. Filipović"Sodium Chloride as an Estimation Indicator of Ground Waters Pollutant Load from Land Surfaces of Coastal Karst"Res.J.Chem.Environ.
Vijesti sa fakulteta   >>>

25.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Studijska posjeta Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Podgorice

DETALJNIJE

23.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje našeg profesora na Sveučilištu u Zagrebu, Metalurški fakultet

DETALJNIJE

03.05.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Dani otvorenih vrata Metalurško-tehnološkog fakulteta

DETALJNIJE

30.03.2018 Metalurško-tehnološki fakultet

Predavanje gostujućeg profesora na MTF-u

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE