Vuk Bogdanović


Šifra: 160083
Prezime i ime: Vuk Bogdanović
Titula: dr
Zvanje: vanredni profesor
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: da

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 3.180
Honorar (10 mjeseci): 39.75%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
8 Planiranje i sistemi saobraćaja2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Planiranje saobraćaja u gradovima22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
1 Saobraćaj u mirovanju2x1S2x1S
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Odabrana poglavlja teorije saobraćajnog toka32

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
Opširnije