Biljana Ivanović


Šifra: 160155
Prezime i ime: Biljana Ivanović
Titula: dr
Zvanje: stručni saradnik dr
Org. jedinica: Građevinski fakultet
Dopunski rad: ne
Honorarno: ne

Nastava

Norma: 14.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 16.577
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 9.20%

Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Mašinski fakultet Osnovne
Drumski saobraćaj (2017.)
2 Osnove saobraćajne infrastrukture2x12x2
Građevinski fakultet Osnovne
Građevinarstvo
3 Osnovi saobraćajnica2.7x10.67x21.33x4
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Gradske saobraćajnice (s)1x12x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Primjena računara (s)0.9x13x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
7 Projektovanje puteva2.7x11x12x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Saobraćajni
8 Planiranje i sistemi saobraćaja0.33x10.67x1

Izabrane publikacije

Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
B.Ivanović, N. Garunović i Z. TomanovićIstraživanje dužine puta preticanja u realnom prometnom tokuGrađevinar
Opširnije