Srđa Aleksić

 


  Srđa Aleksić


  Šifra: 160357
  Prezime i ime: Srđa Aleksić
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Aleksić Srđa

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 10.100
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Čelični i spregnuti mostovi2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Projektovanje seizmički otpornih čeličnih konstrukcija2x1
Građevinski fakultet Specijalisticke
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
8 Spregnute konstrukcije2x1
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Čelične konstrukcije inžinjerskih objekata I22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Čelične konstrukcije inžinjerskih objekata II22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz čeličnih konstrukcija I22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz čeličnih konstrukcija II22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz čeličnih mostova22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja iz spregnutih mostova22
Građevinski fakultet Magistarske
Građevinarstvo, smjer Konstruktivni
1 Posebna poglavlja spregnutih konstrukcija22
Građevinski fakultet Doktorske
Građevinarstvo
2 Teorija spregnutih konstrukcija32
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
4 Mostovi3x1S
Građevinski fakultet Osnovne
Menadžment u građevinarstvu
4 Spregnute konstrukcije2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Đorđe Đuričić, Srđa Aleksić, Biljana Šćepanović, Duško LučićExperimental, theoretical and numerical analysis of K-joint made of CHS aluminium profilesThin-Walled Structures
2014SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rogač M., Mijušković O., Lučić D., Aleksić S.Analysis of flange impact on critical patch load of thin-walled I-girdersGrađevinar, Journal of the Croatian Association of Civil Engineers
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Aleksić S., Rogač M., Lučić D.Analysis of locally loaded steel plate girders Model for patch load resistenceJournal of Constructional Steel Research
Vijesti sa fakulteta   >>>

24.04.2018 Građevinski fakultet

Manifestacija "Dan otvorenih vrata"

DETALJNIJE

26.04.2018 Građevinski fakultet

Održano kulturno veče Tehničkih fakulteta u amfiteatru 106

DETALJNIJE

06.04.2018 Građevinski fakultet

Realizovan besplatan kurs za program „AutoCAD“

DETALJNIJE

04.04.2018 Građevinski fakultet

Kulturno veče Tehničkih fakulteta

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE