Nenad Ivanišević

 


  Nenad Ivanišević


  Šifra: 165163
  Prezime i ime: Nenad Ivanišević
  Titula: dr
  Zvanje: vanredni profesor
  Org. jedinica: Građevinski fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

Biografija - Ivanišević Nenad

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Rakočević M., Popović S., Ivanišević N.A computational method for laminated composite plates based on layerwise theoryComposites Part B: Engineering