Milojica Jaćimović

 


  Milojica Jaćimović


  Šifra: 170044
  Prezime i ime: Milojica Jaćimović
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: da

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Jaćimović Milojica

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 0.000
Honorar (5 mjeseci): 0.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Antipin A.V., Jacimovic V., Jacimovic M.Dinamika i variacionnie neravenstvaComputational Mathematics and Mathematical Physics
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Mitar Mišović, Nebojša Tadić, Milojica Jaćimović, Mileta JanjićDeformations and velocities during the cold rolling of aluminium alloysMaterials and Technology
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Jaćimoić, I. Krnić, O. ObradovićOn the convergence of one class of the regularization methods for ill-posed quadratic minimization problem with constraintsPublictions de l’Institute Mathematique
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. S. Antipin, N. Mijajlović, M. JaćimovićA Second Order Iterative Method for Solving Quasi Variational InequalitiesComputational Mathematics and Mathematical Physics
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Jaćimoić, I. Krnić, O. ObradovićRate of convergence of Tikhonov method of regularization for constrained linear equation with operator having closed range Math. Problems in Engineer.
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
A. S. Antipin, M. Jaćimović, N. MijajlovićA Second Order Continuous Method for Solving Quasi Variational InequalitiesComputational Mathematics and Mathematical Physics
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M.Jaćimović, I. KrnićA posteriori bounds of approximate solution to variational and quasivariational inequalitiesFilomat
1999SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jaćimović Milojica, Krnić IzedinOn some classes of regularization methods for minimization problem of quadratic functional on a half-spaceHokkaido Math. Journal
1997SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
M. Jaćimović, I. Krnić, M.M. PotapovOn well-posedness of quadratic minimization problem on ellipsoid and polyhedronPublication de l’Institute mathematique
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE