Žarko Pavićević

 


  Žarko Pavićević


  Šifra: 170116
  Prezime i ime: Žarko Pavićević
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Pavićević Žarko

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Zarko Pavicevic, Marijan MarkovicNormality and boundary behaviour of arbitrary and meromorphic functions along simple curves and applicationsComplex Variables and Elliptic Equations
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Žarko Pavićević, & Marijan MarkovićNormality And Boundary Behaviour of Arbitrary and Meromorphic Functions Along Simple Curves and ApplicationsJournal Complex Variables and Elliptic Equations
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Meštrović Romeo; Pavićević Žarko Weakly dense ideals in Privalov spaces of holomorphic functions. J. Korean Math. Soc.
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Meštrović, Romeo; Pavićević, Žarko A note on common range of a class of co-analytic Toeplitz operatorsPort. Math
1991SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pavićević, Ž.The Carleson measure and meromorphic functions of uniformly bounded characteristic.Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ Series A. I. Mathematica
1991SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pavichevich, Zh.The Carleson measure, the Ahlfors-Shimizu characteristic and the classes BMO and BMOA. Doklady Mathematics DOKLADY AKADEMII NAUK
1983SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Pavichevich, Zh. Boundary properties in subclasses of functions of bounded type. (Russian) Doklady Mathematics DOKLADY AKADEMII NAUK
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

24.05.2018 Rektorat

Crnogorska delegacija na ministarskoj konferenciji o visokom obrazovanju u Parizu

DETALJNIJE

24.05.2018 Rektorat

UCG preuzima predsjedavanje UNIADRION asocijacijom univerziteta 1. juna

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE