Goran Popivoda

 


  Goran Popivoda


  Šifra: 170187
  Prezime i ime: Goran Popivoda
  Titula: dr
  Zvanje: saradnik u nastavi dr
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Popivoda Goran

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 6.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.000
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Uvod u kombinatoriku2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Uvod u kombinatoriku2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Diskretna matematika1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
3 Diskretna matematika1x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
4 Teorija vjerovatnoće2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
4 Teorija vjerovatnoće2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Fizika
4 Vjerovatnoća i statistika2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarske nauke
4 Vjerovatnoća i statistika2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
5 Statistika2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
5 Statistika2x1
Medicinski fakultet Osnovne
Farmacija
7 Statistika u farmaciji1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje
7 Metode optimizacije1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarske nauke
7 Metode optimizacije1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Matematičko modeliranje
7 Optimalno upravljanje1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Teorijska matematika
7 Optimalno upravljanje1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke
7 Slučajni procesi1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Teorijska matematika
7 Slučajni procesi1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika
8 Lanci Markova1x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika i računarske nauke > modul: Finansijska matematika
8 Teorija izračunljivosti3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Računarske nauke
8 Teorija izračunljivosti3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Računarstvo i informacione tehnologije
5 Matematika V2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Božović, Ž. Kovijanić Vukićević, G. PopivodaЕxtremal Values of Total Multiplicative Sum Zagreb index and First Multiplicative Sum Zagreb Coindex on Unicyclic and Bicyclic GraphsMATCH
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Piterbarg, G. Popivoda, S. StamatovićExtremes of Gaussian processes with smooth random expectation and smooth random varianceLithuanian Mathematical Journal
2017SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Piterbarg, G. Popivoda, S. Stamatović. Extremes of Gaussian processes with a smooth random trendFILOMAT
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
V. Božović, Ž. Kovijanić Vukićević, G. PopivodaChemical trees with extreme values of a few types of multiplicative Zagreb indicesMATCH
2016SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
G. Popivoda, S. Stamatović. Extremes of Gaussian fields with a smooth random varianceStatistics and Probability Letters
2015SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Ivan Gutman, Boris Furtula, Žana Kovijanić Vukićević, Goran Popivoda On Zagreb Indices and Coindices MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry
Vijesti sa fakulteta   >>>

18.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv Ministarstva nauke za doktorska istraživanja

DETALJNIJE

15.05.2018 Prirodno-matematički fakultet

Terenska nastava studenata Biologije

DETALJNIJE


27.04.2018 Prirodno-matematički fakultet

Seminar: ,,Postupanje u slučaju neakademskog ponašanja studenata,,

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

11.05.2018 Rektorat

Upravni odbor UCG predložio upis za 3501 brucoša

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Primjena prava intelektualne svojine značajna za poboljšanje investicionog ambijenta

DETALJNIJE

15.05.2018 Rektorat

Dvije sajamske nagrade za  Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

24.04.2018 Rektorat

Informator 2018/19. za buduće studente

DETALJNIJE