Drago Marić

 


  Drago Marić


  Šifra: 170321
  Prezime i ime: Drago Marić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Marić Drago

DETALJNIJE

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Milošević, D., Pešić, V., Petrović, D., Pavićević, A. & Marić, D. Length-weight relationship and condition factor of two sympatric Rutilus (Rafinesque, 1820) species from lake Skadar (Montenegro). Archives of Biological Sciences
2012Doktorat
Dragana MiloševićMorfološka, ekološka i genetička diferencijacija vrsta roda RUTILUS RAFINESQUE, 1820(TELEOSTEI:CYPRINIDAE) iz Skadarskog jezera
2009Magistarski rad
Andrej Vizi Uticaj pticije faune iz Reda Pelecaniformes tokom sezone gniježdjenja na riblju faunu Skadarskog jezer
2007Magistarski rad
Vesna PavlovićKvalitativno-kvantitativni sastav ihtiofaune u slivu rijeke Lim
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.11.2017 Prirodno-matematički fakultet

J A V N I P O Z I V za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

DETALJNIJE


19.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Javni poziv za učešće u raspravi o inoviranom Nacrtu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2017-2021) s Akcionim planom

DETALJNIJE

18.10.2017 Prirodno-matematički fakultet

Važno - preliminarni spiskovi opterećenja nastave za studijsku 2017/2018. godinu

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

17.11.2017 Rektorat

V.f. rektora prof. dr Danilo Nikolić razgovarao sa delegacijom Studentskog parlamenta

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Čestitka v.f. rektora prof. dr Danila Nikolića povodom Međunarodnog dana studenata

DETALJNIJE

17.11.2017 Rektorat

Popović izabran za člana Upravnog odbora HEPA Europe

DETALJNIJE

16.11.2017 Rektorat

Studenti i profesori Građevinskog fakulteta dali krv

DETALJNIJE