Svjetlana Terzić

 


  Svjetlana Terzić


  Šifra: 170435
  Prezime i ime: Svjetlana Terzić
  Titula: dr
  Zvanje: redovni profesor
  Org. jedinica: Prirodno-matematički fakultet
  Dopunski rad: ne
  Honorarno: ne

  Kontakt: Pošalji mejl

Biografija - Terzić Svjetlana

DETALJNIJE

Nastava

Norma: 4.00
Umanjenje norme zbog funkcije: 0.00
Valorizovano opterećenje (usrednjeno po semestru): 13.290
Uvećanje/umanjenje zbog opterećenja: 50.00%


Jedinica Program Sem. Predmet P V L
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
2 Geometrija ravni i prostora2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
2 Geometrija ravni i prostora2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
3 Uvod u geometriju3x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Algebarska topologija3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Algebarska topologija3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika
6 Uvod u diferencijalnu geometriju2x1
Prirodno-matematički fakultet Osnovne
Matematika i računarske nauke
6 Uvod u diferencijalnu geometriju2x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Teorijska matematika
7 Diferencijalna geometrija na mnogostrukostima3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Specijalisticke
Matematika > modul: Teorijska matematika
8 Geometrija3x11x1
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Matematika, modul Nastava matematike
1 Homogeni prostori i invarijantne metrike3x1S1x1S
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Matematika, modul Teorijska matematika
1 Homogeni prostori i invarijantne metrike3x1S1x1S
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Matematika, modul Nastava matematike
1 napredna algebra
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Matematika, modul Teorijska matematika
1 napredna algebra4x1S
Prirodno-matematički fakultet Magistarske
Matematika i računarske nauke, modul Finansijska matematika
1 Osnovi teorije homotopija, vektorska polja u sferi2x1S2x1S

Izabrane publikacije


Godina Kategorija Autori Naslov Izvor
2013SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Victor M. Buchstaber and Svjetlana TerzićToric genera of homogeneous spaces and their fibrationsInternational Mathematics Research Notices
2012SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Grbić and Svjetlana TerzićThe integral homology ring of the based loop space on some generalised symmetric spacesMoscow Mathematical Journal
2011SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S. TerzićGeometric formality of homogeneous spaces and of biquotients Pacific Journal of Mathematics
2010SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Jelena Grbić and Svjetlana TerzićThe integral Ponrtyagin homology of the based loop space on a flag manifoldOsaka Journal of Mathematics
2009SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S.TerzićChern numbers and the geometry of partial flag manifoldsCommentarii Mathematici Helvetici
2005SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SvjetlanaTerzićThe rational topology of gauge groups and of spaces of connectionsCompositio Mathematica
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
D. Kotschick and S. TerzićOn formality of generalized symmetric spacesMathematical Proceedings of the Cambridge Phylosophical Society
2003SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
Svjetlana TerzicRational homotopy groups of generalized symmetric spacesMathematische Zeitschrift
2001SCI, SCIE, SSCI, A&HCI
SvjetlanaTerzićPontryagin classes of generalized symmetric spacesMathematical Notes
Vijesti sa fakulteta   >>>

14.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Potpisan Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Crnogorskim Telekomom

DETALJNIJE

13.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Ljetnja skola o klimatskim inovacijama i preduzetnistvu

DETALJNIJE

12.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Međunarodna škola o nuklearnim metodama za prirodne nauke i zaštitu životne sredine u Budvi

DETALJNIJE

07.02.2018 Prirodno-matematički fakultet

Novi način evidencije realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

DETALJNIJE
Vijesti iz Rektorata   >>>

23.02.2018 Rektorat

Potpisan sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Nici "Sofija Antipolis"

DETALJNIJE

22.02.2018 Rektorat

Uspostavljena saradnja sa Univerzitetom u Monaku

DETALJNIJE

24.02.2018 Rektorat

Pozvali Jovetića da posjeti Univerzitet Crne Gore

DETALJNIJE

19.02.2018 Rektorat

Upravni odbor donio Odluku o politici novog zapošljavanja na Univerzitetu Crne Gore

DETALJNIJE